Thứ bảy, ngày 16/1/2021

Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Văn phòng các tỉnh uỷ, thành uỷ.

Thứ Tư 13/01/2021 14:21

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 13/01/2021, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Văn phòng các tỉnh uỷ, thành uỷ. Chủ trì điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chánh văn phòng Trung ương, lãnh đạo các cục, vụ, trung tâm, chuyên viên Vụ Tổng hợp, Vụ Địa phương của Văn phòng Trung ương; tại điểm cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ có đại diện Thường trực một số tỉnh uỷ, đồng chí lãnh đạo văn phòng; trưởng, phó các phòng chuyên môn và chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng các tỉnh uỷ, thành uỷ. Điểm cầu Hải Dương, đồng chí Nguyễn Viết Hải, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì.

Tại hội nghị đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương trình bày báo cáo một số kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ; ý kiến phát biểu đại diện của các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ về kết quả công tác tham mưu, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng cấp uỷ trong thời gian tới về công tác văn thư lưu trữ, số hoá tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, văn phòng làm nhiệm vụ phục vụ chung các cơ quan đảng.

Đ/c Nguyễn Viết Hải, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì điểm cầu tại Hải Dương

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, diễn biến dịch bệnh Covid-19; thiên tai, lũ lụt xảy ra ở miền Trung; sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và đất nước ta đã đạt được được nhân dân và thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, có sự đóng góp hiệu quả của văn phòng các cấp uỷ từ Trung ương đến các địa phương tham mưu thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, cùng với phát triển kinh tế”. Về nhiệm vụ năm 2021 cần lưu ý đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; vì vậy việc triển khai, quán triệt cần phải thực hiện ngay trong năm. Đề nghị văn phòng cần tham mưu tổ chức các hoạt động, tham gia soạn thảo và đôn đốc triển khai các nội dung cụ thể hoá nghị quyết đại hội các cấp và làm tốt công tác tham mưu phục vụ cho cấp uỷ.

Đ/c Nguyễn Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương phát biểu khai mạc và kết luận hội nghị giao ban trực tuyến

Năm 2021, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 còn rất cao ở trong nước, đề nghị văn phòng các cấp uỷ cần tiếp tục tham mưu sớm, quyết liệt ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh. Quan tâm đến công tác cán bộ của văn phòng sau đại hội, nhất là cán bộ mới cần phải có đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Công tác phục vụ Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng, quan tâm hỗ trợ cho cán bộ được ăn Tết vui tươi, đầm ấm; quán triệt nghiêm túc về bảo đảm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Đình Bộ- VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: