Thứ hai, ngày 18/1/2021

Nam Sách thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025

Thứ Sáu 08/01/2021 15:46

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 12/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Sách đã xây dựng Kế hoạch số 09 -KH/HU, ngày 27/11/2020 về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, gợi ý thảo luận, danh sách chia tổ thảo luận, gợi ý viết bài thu hoạch, chuẩn bị bài giảng giúp đồng chí Bí thư Huyện ủy; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật phục vụ hội nghị, phát hành các cuốn văn kiện, tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập, tài liệu hỏi- đáp Nghị quyết cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ. Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan; Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh các cơ sở đã mở chuyên mục tìm hiểu, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp truyền đạt nghị quyết 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đổi mới phương thức quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết và nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị, ngày 08/12/2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện uỷ; bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, báo cáo viên, phó ban tuyên giáo đảng bộ các xã, thị trấn; đảng viên Đảng bộ Dân Đảng, Đảng bộ khối Chính quyền, Quân sự huyện tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, 1/2 ngày quán triệt tại Hội trường, 1/2 ngày thảo luận tại các tổ. Đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp quán triệt, truyền đại nghị quyết. Sau hội nghị học tập ở huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đôn đốc viết và nộp bài thu hoạch theo quy định.

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức

Sau hội nghị quán triệt, triển khai ở huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết ở các đơn vị đảm bảo nghiêm túc về thời gian, nội dung, kế hoạch và đạt kết quả tốt. Đến ngày 31/12/2020, 46/46 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ đã triển khai thực hiện và hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo kế hoạch đề ra. Tỷ lệ đảng viên tham gia học Nghị quyết của cơ sở đạt trên 90%. Trong đó, các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở trực tiếp quán triệt Nghị quyết tại chi, đảng bộ mình. Sau hội nghị học tập, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã chỉ đạo các đồng chí cán bộ, đảng viên của các đơn vị mình viết tay bản thu hoạch gửi về cấp ủy.

Đảng ủy xã Nam Trung tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan khối tuyên truyền, các ngành, đoàn thể huyện thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 205; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy nhanh việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Nguyễn Mẫn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: