Thứ bảy, ngày 16/1/2021

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì lấy ý kiến tham gia xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ Tư 13/01/2021 13:59

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 12/01/2021, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND, văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo kết quả tổ chức thảo luận lấy ý kiến tham gia (lần 3) của một số sở, ngành, địa phương vào dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ và tham khảo Quy chế làm việc của Thành uỷ Hải Phòng, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình.


Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo xây dựng dự thảo quy chế làm việc của Tỉnh uỷ khoá XVII

Trên cơ sở ý kiến tham gia, kết luận cuộc họp đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu cần phải rà soát thật kỹ trên từng lĩnh vực thực hiện theo thẩm quyền nghe và cho ý kiến nhằm cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Liên quan đến lĩnh vực kinh tế xã hội Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ nghe chủ trương các quy hoạch và quy hoạch chi tiết, khai thác khoáng sản, tính giá bất động sản… đối với quy hoạch khu dân cư, khu đô thị sẽ nghe từ 5,0 ha đối với khu vực nội thành, nội thị và từ 10,0 ha đối với  đối với các khu vực khác; còn lại uỷ quyền cho Thường trực Tỉnh uỷ nghe chủ trương và quy hoạch chi tiết các dự án từ 1,0 ha dưới 5,0 ha đối với khu vực nội thành, nội thị và dưới 10,0 ha đối với các khu vực khác.

Đ/c Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe báo cáo đối với các quy hoạch lớn mang tính vùng, liên vùng, ngành; các công trình xây dựng từ 25 tầng; các dự án khai thác khoáng sản quy mô từ 5 ha trở lên; phương án định giá đất và phương án tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án từ 20,0 tỷ đồng; chi các khoản chi phát sinh từ dự phòng ngân sách từ 1,0 tỷ đồng trở lên…

Căn cứ ý kiến kết luận và ý kiến tham gia của các sở, ngành; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ giao cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tiếp thu, hoàn thiện và tiếp tục tham khảo quy chế làm việc của một số tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến.

Đình Bộ- VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: