Chủ nhật, ngày 7/3/2021

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Thế Hùng: Yêu cầu cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở của huyện Cẩm Giàng, cùng với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải ưu tiên cho thu hoạch sớm sản lượng cà rốt của nông dân xã Đức Chính đảm bảo chất lượng…

Chủ Nhật 21/02/2021 17:32

Xem với cỡ chữ
Cùng với thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ sau khi đi kiểm tra tình hình sản xuất và thu hoạch cà rốt của xã Đức Chính trong việc lập danh sách lái xe và các doanh nghiệp vận tải đăng ký lấy mẫu xét nghiệm vận chuyển lượng cà rốt do ảnh hưởng của phong toả dịch Covid-19 hiện nay chưa được vận đi cảng Hải Phòng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu lãnh đạo huyện chỉ đạo sớm cho lái xe đủ có đủ điều kiện để đăng ký, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc y tế theo như đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng.

Đối với chính quyền xã Đức Chính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cần phải làm tốt công tác quản lý, giám sát nông dân trong quá trình tham gia thu hoạch phải đảm bảo giãn cách, ưu tiên xét nghiệm ngay, công bố kịp thời các mẫu xét nghiệm để đủ được ra đồng thu hoạch cà rốt. Đối với các lái xe sau khi đã được lấy mẫu, có kết quả xét nghiệm nếu đủ điều kiện cho chở hàng đi hàng phòng; giao cho Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phải giám sát chặt chẽ, quản lý chất lượng sản phẩm trước đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Nông dân xã Đức Chính tranh thủ thời gian thu hoạch cà rốt

Hiện nay do sản lượng cà rốt rất lớn, thu hoạch tập trung trong điều kiện thời tiết thuận lợi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu lãnh đạo huyện Cẩm Giàng phải vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, tập trung và giúp nông dân xã Đức chính và các địa phương có sản lượng cà rốt nhiểu tập trung thu hoạch sớm; cần thiết phải huy động thêm lực lượng Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị, xã hội cùng tham gia nhằm tạo điều kiện và thời gian thu hoạch nhanh nhất, không để các lái xe phải chờ đợi, lượng hàng xuất khẩu tồn đọng, giảm chất lượng.

Đ/c Phó Bí thư Tỉnh uỷ đi thăm, động viên nông dân thu hoạch cà rốt 

Đ/c Phó Bí thư Tỉnh uỷ thăm cơ sở chế biến của ông Phùng Văn Trung

Thăm cơ sở chế biến của ông Phùng Văn Trung ở thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, hiện sử dụng trên 20 lao động địa phương, ngày đông sử dụng trên 60 lao động; trung bình mỗi ngày chế biến, thu mua từ 30- 60 tấn cà rốt, từ đầu vụ đến nay mới xuất được 8 công (tương đương 230 tấn), chủ yếu đi thị trường Malaixi, Nhật Bản, Thái Lan, DuBai, Hàn Quốc… so với lượng hàng như mọi năm chỉ đạt 1/3 sản lượng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ động viên doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ bà con thu mua hết sản lượng, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để kết nối với các doanh nghiệp vận tải, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe đủ điều kiện chở hàng hoá xuống cảng Hải Phòng kịp thời gian. Đồng thời  quan tâm ăn uống sinh hoạt cho lái xe trong thời gian chờ lấy hàng, thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19 cho lao động địa phương đang làm việc tại cơ sở chế biến.

Đ/c Phó Bí thư đi kiểm tra một số chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Cẩm Giàng

Kiểm tra, động viên các chốt kiểm soát dịch tại xã Cao An, huyện Cẩm Giàng; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các lực lượng trực chốt tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử phát nghiêm các trường hợp vi phạm để giáo dục và ren đe. Đối với Ban Chỉ đạo xã cần kiểm tra hoạt động của các tổ covid cộng đồng để thường xuyên nhắc nhở, nắm vững địa bàn, người dân; tăng cường sử dụng phương tiện phát thanh liên tục về phòng, chống Covid cho người dân nắm được vì cuộc sống cộng đồng. Hiện nay công tác phòng, chống dịch đang đạt hiệu quả tích cực đề nghị cấp uỷ, chính quyền không được chủ quan, lơ là và cần giám sát việc cách ly tốt hơn nữa, yêu cầu người dân ở nhà và nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm chỉ đạo chống dịch.

Rau củ được hỗ trợ cung cấp kịp thời cho các hộ dân trong khu vực bị phong toả

Đình Bộ- VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: