Thứ hai, ngày 17/6/2024

Kim Thành: Tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022

Thứ Sáu 30/12/2022 16:05

Xem với cỡ chữ
Ngày 29/12/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện năm 2022, đồng chí Lê Anh Dũng- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phụ trách đảng bộ huyện; cán bộ các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022 được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND  cùng các sở ban ngành của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã đoàn kết, năng động sáng tạo có nhiều đổi mới, cùng với hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã quyết liệt triển khai các biệt pháp phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên tình hình kinh tế- xã hội của huyện Kim Thành đã có bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng GTSX nông nghiệp – thủy sản tăng 3,12% (KH: 1,85%); Tỷ lệ gieo cấy lúa lai, lúa chất lượng so diện tích lúa đạt: 86,98% (KH: 86%); GTSP thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (triệu đồng/ha): 163,04 (KH: 158,5); Tốc độ tăng GTSX Công nghiệp- Xây dựng tăng: 21,2% (KH: 13,5%); Tốc độ giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ tăng: 16,19% (KH: 9,5%); Giá trị TNBQ trên đầu người (triệu đồng/ người/năm): 67,8 (KH: 66,8%); Thu NSNN trên địa bàn so với dự toán tỉnh giao tăng: 43,3% (KH: > 10%); Số lao động được giải quyết việc làm mới đạt: 2.615 (KH: 2.500); Giảm tỷ lệ hộ nghèo/tổng số hộ nghèo rà soát năm 2021: 23,7% (KH: 20%); Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải: 95,4% (KH: 95%).... Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến thảo luận làm rõ hơn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2022, đồng thời đưa ra một số giải pháp cần bổ sung để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Về tự đánh giá phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất xếp loại chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn và cầu thị, tập thể Ban Thường vụ, từng ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân từ đó xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách của từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong năm 2023 góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền huyện Kim Thành ngày càng phát triển.

Nguyễn Thị Bách Diệp- Huyện ủy Kim Thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: