Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Huyện Bình Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua năm 2022

Thứ Ba 10/01/2023 16:33

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 10/01/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bình Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng- Sở Nội vụ.  Về phía huyện Bình Giang có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp; Lãnh đạo Ban Tổ chức, phòng Nội vụ, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Bí thư các chi đảng bộ cơ quan trực thuộc; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Bình Giang tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xét duyệt khen thưởng chặt chẽ, nghiêm túc và có nhiều đổi mới.

Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên được các cấp ủy coi trọng; các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; Chỉ đạo các đảng bộ cơ sở hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo kịp thời, chất lượng; thực hiện nghiêm túc kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đảm bảo đúng quy trình, quy định; nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ ở nhiều tổ chức đảng được duy trì theo quy định của điều lệ đảng, chất lượng sinh họat từng bước được nâng lên; công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo cả về chỉ tiêu và chất lượng.

Công tác kiểm tra, được tăng cường, các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra tổ chức, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật theo đúng điều lệ đảng. Công tác dân vận tiếp tục được củng cố, mối quan hệ phối hợp giữa các ngành làm công tác dân vận ngày càng chặt chẽ. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân thu được nhiều kết quả tốt.

Năm 2022 có 7/38 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 18,42%; 26/38 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 68,42%; 05/39 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 13,76%; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, BCH Đảng bộ huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng năm 2022. Đề nghị Tỉnh ủy xét, tặng bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân.

Phong trào thi đua yêu nước năm 2022 được UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, sâu rộng đến tất cả các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các phong trào thi đua trên địa bàn được triển khai thực hiện hiệu quả gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện như: thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thi đua xây dựng nông thôn mới, thi đua xây dựng trường chuẩn quốc gia, dạy tốt - học tốt; phong trào "Thi đua Quyết thắng", thi đua “bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, đặc biệt là thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị được các cấp chính quyền trong huyện tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp. Năm 2022, hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước có sự chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Chất lượng các kỳ họp HĐND, các hội nghị tiếp xúc cử tri được nâng lên, việc ban hành nghị quyết sát hợp và được triển khai thực hiện hiệu quả,... Năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục được nâng cao; Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu được chú trọng,... Phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị được các tập thể tích cực phấn đấu. Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy định, việc xét khen thưởng đảm bảo đúng nguyên tắc công khai, công bằng, chính xác và kịp thời hơn; quan tâm khen thưởng, động viên nhiều hơn cho các trường hợp có thành tích đột xuất, công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý.

Năm 2022, toàn huyện có 39 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó, UBND tỉnh công nhận 08 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, UBND huyện tặng giấy khen cho 12 tập thể, 54 cá nhân có thành tích tiêu biểu; công nhận 30 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quý Tiệp - TUV, Bí thư Huyện uỷ Bình Giang ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích đạt được của các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền và các cơ quan đơn vị. Đồng chí đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong năm 2023 như:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng. Phát động các phong trào thi đua, phấn đấu đạt thành tích cao nhất với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua” làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động. Nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, tăng cường công tác đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện chính quyền điện tử, chuyển đổi số; trọng tâm là việc nâng cấp các trang, thiết bị phục vụ chuyển đổi số; việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, người dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng TCCS đảng; nâng cao chất lượng phong trào và vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng trong quá trình triển khai, thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hội.

Hình ảnh các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị:

 

 

Hà Trang - Văn phòng Huyện uỷ Bình Giang

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: