Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Công an tỉnh tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022

Thứ Ba 10/01/2023 09:21

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 06.01.2023, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị với các biện pháp, nội dung phù hợp, đạt được những kết quả tích cực. Đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Hải Dương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh người CBCS Công an tỉnh “bản lĩnh, nhân văn, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”. Chú trọng xây dựng và thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên, phụ nữ; các hoạt động tình nghĩa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được quan tâm đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được siết chặt, CBCS chấp hành nghiêm túc lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử và điều lệnh CAND.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Kết quả công tác Đảng, công tác chính trị các đơn vị đạt được trong năm 2022 đã góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn lực lượng Công an tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ và yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị mình. Năm 2023, đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trọng tâm, như: tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực tiễn công tác của từng đơn vị; nâng cao hơn nữa nhận thức của lãnh đạo các đơn vị và CBCS về vị trí, vai trò của công tác đảng, công tác chính trị; tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử và điều lệnh CAND trong toàn lực lượng Công an tỉnh…

Phương Thùy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: