Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Thứ Sáu 06/01/2023 11:42

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 29/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy
VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: