Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Thanh Hà đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Ba 10/01/2023 16:15

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 10/01/2023, Đảng bộ huyện Thanh Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị và công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trịnh Văn Thiện - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

HN TK nhiệm vụ chính trị Đảng bộ huyện Thanh Hà Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đồng chí đề nghị các cấp ủy, các ngành, các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải chủ động đổi mới mạnh mẽ hơn, với quyết tâm và tập trung cao độ, thực sự quyết liệt, nỗ lực cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; tăng cường nguồn lực và quyết liệt chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các đề án, kế hoạch, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và nghị quyết đại hội đảng cấp cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh, phát triển kinh tế vẫn là nhiệm vụ trung tâm, cần nâng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Tiến hành nhiều giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Khuyến khích, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, uy tín đầu tư vào địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giáo dục toàn diện, giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đôn đốc, thực hiện các kết luận thanh tra đã ban hành. Duy trì, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, không để bị động, bất ngờ; triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội. Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023.

Đối với công tác xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị cấp ủy quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng quy trình; tiếp tục thực hiện luân chuyển, bố trí, sắp xếp độ ngũ cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; thực hiện chủ trương giám sát mở rộng, đồng thời kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Năm 2022, huyện Thanh Hà đã hoàn thành 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 06 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đều vượt kế hoạch, trong đó riêng giá trị của quả vải đạt 1.360 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 954,868 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,57%. Thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý cho 87 đồng chí, trong đó có nhiều cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn. Công tác kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu tỉnh giao với 153 đảng viên mới. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 91,1%

Nguyễn Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: