Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Huyện Tứ Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thứ Hai 09/01/2023 16:07

Xem với cỡ chữ
Ngày 05/01/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tứ Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai các văn bản mới, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Về dự hội nghị có đồng chí Vũ Trí Tuệ, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV; Thủ trưởng các cơ quan khối nội chính; Đại diện lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Bí thư các đảng ủy, chi bộ; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, phó bí thư thường trực đảng ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng ủy.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2022, chấp hành nghiêm cuộc kiểm tra của Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân (theo Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) . Phối hợp với UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND huyện và các cá nhân có liên quan về việc ban hành quyết định trái thẩm quyền, vi phạm trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19. Huyện ủy đã thực hiện 03 cuộc kiểm tra và 02 cuộc giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra . Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng uỷ xã; kiểm tra 02 cuộc đối với 04 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra 02 cuộc về tài chính đảng; giám sát chuyên đề 06 cuộc đối với 02 chi bộ cơ sở và 04 cán bộ diện Huyện uỷ quản lý. Uỷ ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 25 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 27 chi bộ trực thuộc về thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề 48 cuộc đối với 29 tổ chức đảng cấp dưới và 20 đảng viên là cán bộ cấp cơ sở quản lý. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tất cả các tổ chức đảng khối xã, thị trấn về lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ. Trong năm, đã thi hành kỷ luật 20 đảng viên (hình thức: khiển trách 17, cảnh cáo 02, khai trừ 01). Nội dung: vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình; vi phạm các quy định trong đầu tư, xây dựng; vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ; vi phạm pháp luật về đất đai, nhà ở; vi phạm trong quản lý, sử dụng các loại quỹ hỗ trợ, tài trợ, nhân đạo, từ thiện. 

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, ổn định tình hình và góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện và cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cả hệ thống chính trị, Ủy ban kiểm tra các cấp phải tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng; một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Nói lại điều đó để muốn nhấn mạnh yêu cầu phải nhận thức sâu sắc hơn về công tác kiểm tra của Đảng. Mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên dù giữ chức vụ lãnh đạo cao hay thấp đều phải khép mình vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát.

Văn phòng Huyện ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: