Thứ tư, ngày 29/5/2024

Hội đồng nhân dân huyện Nam Sách khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 6

Chủ Nhật 17/07/2022 09:14

Xem với cỡ chữ
Ngày 15/7/2022, HĐND huyện Nam Sách (khóa XX) đã tiến hành kỳ họp thứ 6 – kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022. Đồng chí Dương Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phùng Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Hyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII ứng cử tại huyện.

 

Đồng chí Dương Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Trong phiên làm việc cuối buổi sáng, kỳ họp đã chia 3 tổ thảo luận. Tại các tổ thảo luận, đã có 26 ý kiến phát biểu làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022. Buổi chiều, kỳ họp đã tiến hành phiên thảo lận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa 20 đã tiến hành biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết quan trọng.

Biểu quyết thông qua nghị quyết

Phát biểu Bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Dương Văn Xuyên ghi nhận, biểu dương ý thức trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện và các đại biểu tham dự kỳ họp. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong huyện triển khai, tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và những năm tiếp theo. HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, ban ngành trong huyện, các xã, thị trấn cần bám sát nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022, trên cơ sở tình hình thực tiễn của huyện để chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những công việc còn chậm tiến độ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất.

 

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: