Thứ ba, ngày 23/7/2024

Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Kinh Môn khoá 25

Thứ Năm 14/07/2022 10:19

Xem với cỡ chữ
Ngày 13/7, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khoá 25 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 đánh giá kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, thông qua các chỉ tiêu phát triển trong 6 tháng cuối năm. Các đồng chí: Sái Thị Yến – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Bùi Xuân Lộc – Phó bí thư thường trực Thị uỷ, Trương Đức San – Phó bí thư Thị uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị.

Chủ tọa Hội nghị

Những tháng đầu năm, Đảng bộ thị xã Kinh Môn triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thời tiết. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thị xã; công tác xây dựng Đảng – hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 31.167 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Trong đó: nông - lâm - thuỷ sản 1.712 tỷ đồng, đạt 70,5% kế hoạch, tăng 0,3%; công nghiệp - xây dựng 27.150 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch, tăng 17,2%; dịch vụ 2.305 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 905 tỷ 653 triệu đồng, đạt 106% so dự toán năm. Công tác phát triển và quản lý đô thị được tăng cường. Thị xã đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, cấp bách các giải pháp. Các lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền. Ban thường vụ Thị uỷ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ; quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường, phòng ban ngành, tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đảm bảo đúng quy định; lãnh đạo thực hiện công việc đột phá “tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực thi công vụ”.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khoá 25 đã chia các tổ thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực. Về phát triển kinh tế, các đại biểu tập trung đề xuất các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm; giải pháp hạn chế hoặc giải quyết dứt điểm một số đơn thư trùng lặp nội dung, ý kiến nhiều lần, nhiều cấp. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các tổ chức cơ sở Đảng phát huy thực chất công việc đột phá thực hiện Chỉ thị 05 của bộ chính trị....

Tại hội nghị, Ban thường vụ Thị uỷ đã trình Ban chấp hành Đảng bộ thị xã điều chỉnh cơ cấu Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khoá 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cho ý kiến, biểu quyết thông qua điều chỉnh nhân sự Ban chấp hành với cơ cấu: Khối Đảng gồm 11 đồng chí, khối chính quyền 14 đồng chí, Khối Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị 5 đồng chí; khối nội chính 4 đồng chí và khối xã/phường 7 đồng chí.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sái Thị Yến – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh – Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thị xã đạt được toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ của năm 2022 còn rất nhiều, trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng chí yêu cầu các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và chi, đảng bộ trực thuộc Thị uỷ đi đầu, nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo; sát sao trong tổ chức; sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2022 đã đề ra./.

Nguyễn Tuyết

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: