Thứ hai, ngày 17/6/2024

Hải Dương nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và từng đảng viên

Chủ Nhật 26/02/2023 15:17

Xem với cỡ chữ
Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tại Hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 2023 do Tỉnh ủy tổ chức sáng 24.2.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tại Hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 2023 do Tỉnh ủy tổ chức sáng 24.2.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Video trích phát biểu kết luận tại hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện một số ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng dự.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các tập thể và cá nhân đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế như phong trào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ở một số nơi chưa bền vững; công tác điều hành của chính quyền các cấp có một số việc chưa bảo đảm tiến độ, hiệu quả không cao; việc tham mưu của một số sở, ban, ngành có lúc còn thiếu chủ động, sáng tạo, phối hợp chưa chặt chẽ…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, sớm khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, yếu kém để thực sự nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và từng đảng viên. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trao Huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh

Nhấn mạnh 2023 là năm đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt, bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định về nêu gương; kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông báo số 924-TB/TU, ngày 13.2.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới; Kế hoạch 126-KH/TU, ngày 20.2.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó chú ý việc sơ kết gắn với việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy theo Quy định 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 5 Đảng bộ cấp trên cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2022

Các cấp ủy chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp các văn bản của Trung ương và tình hình thực tiễn. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực cũng như việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và cán bộ của các ban xây dựng đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng trong năm qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác xây dụng đảng của tỉnh Hải Dương; mong rằng trong thời gian tới tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng tặng Cờ thi đua cho 10 tổ chức cơ sở đảng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2018-2022)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận về kinh nghiệm, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế- xã hội, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành; lãnh đạo xây dựng chính quyền, MTTQ và đoàn thể trong sạch vững mạnh của Đảng ủy phường Thất Hùng (thị xã Kinh Môn); lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của Đảng bộ Quân sự huyện Tứ Kỳ; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp phát triển đảng viên mới là học sinh trong nhà trường của Chi bộ Trường THPT Thanh Miện III; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện năm 2022 tại Đảng bộ Dân Đảng TP Chí Linh. (Xem trích đăng một số tham luận tại đây.)

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển.

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành phần tham luận tại hội nghị 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho các đồng chí: Đặng Việt Cường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vương Đức Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Mai, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho các đồng chí: Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định tặng bằng khen cho 5 Đảng bộ cấp trên cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2022. Đó là Đảng bộ các huyện Gia Lộc, Kim Thành, Thanh Miện, TP Chí Linh và Công an tỉnh.

10 tổ chức cơ sở đảng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2018-2022) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Cờ thi đua. Đó là các chi bộ: Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Miện và các Đảng bộ: Ban Nội chính Tỉnh ủy, phường Thất Hùng, xã Bạch Đằng (cùng thị xã Kinh Môn), Quân sự huyện Tứ Kỳ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, Công an huyện Thanh Hà, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh).

11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2018-2022) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen, gồm các chi bộ: Trường Mầm non Định Sơn (Cẩm Giàng), khu dân cư Thủ Chính (Đảng bộ phường Đồng Lạc, Chí Linh), Phòng Thời sự (Đảng bộ Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh), Phòng Kế hoạch đầu tư và Hợp tác quốc tế (Đảng bộ Sở Công thương), Phòng Tổ chức biên chế và cải cách hành chính (Đảng bộ Sở Nội vụ), Trung tâm Điều khiển xa Hải Dương (Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương), thôn Kim Đôi (Đảng bộ xã Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ), thôn Đông Nghĩa (Đảng bộ xã An Lâm), Trường Mầm non Thái Tân (Đảng bộ xã Thái Tân), Chi bộ 01 (Đảng bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, cùng huyện Nam Sách), Chi bộ Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng bằng khen cho 33 tổ chức cơ sở đảng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; tặng bằng khen cho 6 đồng chí là bí thư tổ chức cơ sở đảng có thành tích lãnh đạo đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2018-2022); tặng bằng khen cho 119 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2018-2022).

Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: