Thứ bảy, ngày 20/4/2024

Hải Dương thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thứ Năm 23/02/2023 18:59

Xem với cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2023.

các nội dung cụ thể như sau:

    1. Thông tin về việc bán đấu giá tài sản:

    1.1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

   - Tên đơn vị: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 

   - Địa chỉ: Đường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

   - Đơn vị được giao thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương.

   - Địa chỉ: Số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

    1.2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

    Tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản là 02 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, với các thông tin chi tiết như sau:

Stt

Tên Tài sản

Địa điểm

Diện tích mỏ (ha)

Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt (triệu m3 )

Mục đích đấu giá

Giá khởi điểm (triệu đồng) (tạm tính)

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá

1

Mỏ đất đồi Hang Hổ làm vật liệu san lấp

Phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh

10,3

- Trữ lượng địa chất: 3,771 triệu m3 (Trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác: 3,693 triệu m3 ) (Đã có kết quả thăm dò khoáng sản)

Quyền khai thác khoáng sản

6.605,617

Quý I/2023

2

Mỏ đất, đá làm vật liệu XDTT (làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói) tại đồi Trại Mét và đồi Trại Quan

Phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh

24,7

Trữ lượng sơ bộ khoảng 3,85 triệu m3 (chưa có kết quả thăm dò khoáng sản)

Quyền khai thác khoáng sản

9.068,778

Quý I/2023

   2. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

    2.1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:

    Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

   - Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

   - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

   - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

   - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

   - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

   - Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá là Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cụ thể là:

   + Tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở làm việc hoặc văn phòng đại diện đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

   + Đã có kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

    2.2. Các hồ sơ, tài liệu, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn:

    - Các hồ sơ, tài liệu nộp đăng ký tham gia lựa chọn:

    + Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản xây dựng, đóng thành quyển, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các thông tin đầy đủ về các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định tại phụ lục I - Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và các tài liệu kiểm chứng;

    + Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật, đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên bị xử lý vi phạm hành chính; tổ chức đấu giá tài sản bị cơ quan có thẩm quyền xác định không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thì tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm cung cấp các thông tin này.

    + Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình (gửi kèm theo bản đánh máy hoặc bản chụp các giấy tờ tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn).

    - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá;

    + Thời gian: Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 28/02/2023 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc).

    + Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, Số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

    Lưu ý: Người đại diện tổ chức đấu giá tài sản đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Không hoàn trả lại hồ sơ đối với các đơn vị không được lựa chọn.

VPTU (nguồn Cổng TTĐT tỉnh)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: