Thứ ba, ngày 23/7/2024

Dấu ấn phát triển ở Cẩm Giàng

Thứ Ba 31/01/2023 14:34

Xem với cỡ chữ
Vượt qua năm 2022 với nhiều thuận lợi và cũng không ít thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế- xã hội.

 

Di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền

Thích ứng, linh hoạt

Năm 2022, huyện Cẩm Giàng đã “Thích ứng, linh hoạt, tận dụng mọi cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Ngay từ đầu năm, huyện đã xác định mục tiêu cụ thể, với 11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 1 công việc đột phá.

Huyện đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ gắn với bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2025, kết quả Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư đạt 92,5%, tăng 25% so với nhiệm kỳ trước. Bảo đảm mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện đã tạo dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông thôn gắn với đô thị theo quy hoạch, văn minh, giàu bản sắc. An ninh trật tự được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe và ổn định đời sống nhân dân. Tiêu biểu là hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ cho trên 15.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền trên 25 tỷ đồng. Điểm thi vào lớp 10 bình quân của học sinh Cẩm Giàng đứng thứ 4 toàn tỉnh, tăng 7 bậc so với năm học trước...

Tập trung quyết liệt quản lý và xử lý vi phạm đất đai; cải cách hành chính; tiếp nhận và xử lý kiến nghị, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng có chuyển biến tích cực. Năm 2022 đã cơ bản giải phóng được 211 trong tổng số 432 ha với số tiền bồi thường trên 624 tỷ đồng, gần bằng kết quả thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020.

Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn được phục hồi. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Huyện thực hiện đạt và vượt mức 8 trong tổng số 11 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra: Tổng giá trị sản xuất tăng trưởng 16,8%, vượt 9,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt 3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,1 triệu đồng, vượt 2,1 triệu đồng/người. Giá trị sản xuất trồng trọt và thủy sản đạt 175 triệu đồng/ha, vượt 5 triệu đồng/ha. Chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao đạt 241/285, trung bình hơn 16 tiêu chí/xã. Thêm 3 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao và 1 xã đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Vùng chuyên canh cà rốt xuất khẩu ở 2 xã Đức Chính, Cẩm Văn

Tạo dấu mốc mới

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cẩm Giàng tiếp tục nỗ lực, sáng tạo thực hiện "Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, hành động quyết liệt, tháo gỡ khó khăn" với 3 nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường quản lý đất đai; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; hoàn thành 4 xã còn lại đạt chuẩn NTM nâng cao và thêm xã thứ tư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Cẩm Giàng tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Củng cố khối đoàn kết, thống nhất, tạo ra sự đồng thuận, phát huy mọi nguồn lực, sức mạnh nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Vận dụng các cơ chế, chính sách, huyện tạo ổn định và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung ưu tiên các dự án, đề án phát triển kinh tế- xã hội trọng điểm. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhất là chuyển đổi số trong các khâu sản xuất, hoạt động dịch vụ nông nghiệp phát triển đa dạng… Tiếp tục hoàn thiện chỉnh trang đồng ruộng và quy hoạch các vùng chuyên canh tập trung, đưa cơ giới, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Quy hoạch mở rộng các vùng chuyên canh mang lại giá trị cao như cà rốt, dưa ở các xã Cẩm Văn, Đức Chính; dưa hấu Ngọc Liên; bí xanh ở các xã Cẩm Hưng, Định Sơn; đẩy nhanh hoàn thiện các vùng sản xuất thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao ở các xã Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Cẩm Hoàng...

Huyện tập trung mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là khai thác tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị Lai Cách và Cẩm Giang. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đồng thời gắn với phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp. Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp ổn định và theo hướng bền vững. Tập trung phát triển các sản phẩm OCOP. Thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục; chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội.

Huyện ủy Cẩm Giàng

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: