Thứ ba, ngày 23/7/2024

Hiệu quả bước đầu việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Nam Sách

Thứ Sáu 27/05/2022 14:10

Xem với cỡ chữ
Sau 1 tháng triển khai đồng loạt thực hiện phân loại, thu gom rác rải sinh hoạt trên địa bàn huyện đã thu được kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Năm 2021, toàn huyện Nam Sách có 15 bãi chứa rác thải tập trung của các xã, thị trấn và 53 bãi chứa rác thải của các thôn, khu dân cư. Tỷ lệ thu gom rác ở nông thôn đạt trên 97%, ở đô thị đạt 95%. Tuy nhiên, các bãi này đã lấp đầy trên 70%, phương pháp xử lý thủ công gây ô nhiễm môi trường và không còn phù hợp. Trước thực trạng trên, tháng 3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về biện pháp, thống nhất cách chỉ đạo công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Để có giải pháp bền vững, ngày 22/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách đã ban hành Nghị quyết số 13 về thực hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Huyện chọn việc nâng cao tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn là công việc đột phá của năm.

Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra việc xây dựng hố ủ rác tại các xã

Cả hệ thống chính trị huyện quyết tâm mạnh mẽ, cùng người dân vào cuộc thực hiện nghị quyết này. Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là nhiệm vụ cần tập trung thường xuyên, lâu dài. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, bao gồm việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trở thành một chỉ tiêu đánh giá thi đua cán bộ trong cơ quan, đơn vị và là một tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách chỉ đạo sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở các tổ chức cơ sở đảng hằng tháng cần gắn với đánh giá, kiểm điểm công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết được thành lập do đồng chí Bí thư Huyện ủy đứng đầu.

Xác định việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân về phân loại rác thải tại nguồn là khâu quan trọng, huyện đã đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo khối tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền. MTTQ và các đoàn thể tích cực vào cuộc, hội phụ nữ huyện chỉ đạo Hội phụ nữ các xã, thị trấn đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để vận động, hướng dẫn hội viên phân loại rác thải tại nguồn. Công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động được đẩy mạnh. Huyện đã phát 40 nghìn cuốn sổ tay hướng dẫn phân loại rác cho các hộ gia đình, trường học trên địa bàn.

Để việc triển khai đồng loạt trên địa bàn huyện từ ngày 1/5/2022, ngay từ cuối tháng 4/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn kiểm tra đối với các xã, thị trấn trong việc triển khai Nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy, qua đó kịp thời nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn đồng thời có biện pháp chỉ đạo các xã từng bước tháo gỡ khó khăn để đi đến quyết tâm triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tích cực vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. 100% Đảng ủy xã, thị trấn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. UBND các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện. 100% chi bộ nông thôn đều có Nghị quyết, kế hoạch thực hiện việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Đến nay, sau 1 tháng thực hiện, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt bước đầu đi vào nề nếp, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cơ bản các hộ gia đình đều chuẩn bị 2 thùng chứa rác vô cơ và hữu cơ. Nhiều gia đình tự thực hiện ủ rác hữu cơ tại vườn nhà. Toàn huyện xây dựng 22 điểm trung chuyển rác vô cơ; 46 vị trí ủ rác hữu cơ, trong đó có 11 vị trí ủ rác hữu cơ tập trung toàn xã, thị trấn, 35 vị trí ủ ở các thôn, khu dân cư. Tổng lượng rác vô cơ vận chuyển đi đốt tại nhà máy ATP - Seraphin là hơn 191 tấn, kinh phí xử lý là trên 162 triệu đồng.

Người dân xã Minh Tân ủ rác hữu cơ tại gia đình để làm phân bón 

Để việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt thành nền nếp và đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, coi việc phân loại rác thải là khâu quyết định thành công của Nghị quyết 13. Phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát lượng rác vô cơ trước khi xử lý đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nhất. UBND huyện chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn hướng dẫn quy trình xử lý rác hữu cơ theo quy mô tập trung và quy mô hộ gia đình, đảm bảo việc xử lý đúng kỹ thuật. Tổ chức học tập kinh nghiệm ở những đơn vị làm tốt việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Khuyến khích các hộ dân tự xử lý rác hữu cơ tại gia đình; có biện pháp vận động để hỗ trợ các hộ nghèo mua thùng đựng rác để phân loại rác. Bên cạnh nguồn kinh phí đầu tư của huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động tìm giải pháp, huy động các nguồn xã hội hóa để tạo phục vụ công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

 

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: