Thứ sáu, ngày 29/9/2023

HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng

Thứ Sáu 29/04/2022 13:53

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 29/4, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông tỉnh Hải Dương, đã diễn ra kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII.

 

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh cùng dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; phân bổ kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn vay để trả nợ gốc năm 2022; quyết định một số chế độ chính sách của địa phương như: phê duyệt số lượng, mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, khu dân cư tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương; quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; danh mục dịch vụ sử nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước thuộc một số lĩnh vực sự nghiệp; kiện toàn nhân sự đối với chức danh Ủy viên UBND tỉnh và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Những tháng đầu năm 2022, tỉnh đã có những quyết sách đúng hướng và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố được niềm tin của người dân, doanh nghiệp, của nhà đầu tư về khả năng phục hồi của nền kinh tế. Với việc đưa ra chủ đề năm 2022 là “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” , tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I đã có nhiều chuyển biến rất tích cực với nhiều điểm sáng. Tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 14,2%, cao thứ 2 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 5.830 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán năm, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của tỉnh Hải Dương xếp thứ 13 cả nước, tăng 34 bậc so với năm 2020 và vượt xa so với mục tiêu đặt ra…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh các vấn đề được quyết định tại kỳ họp là những vấn đề quan trọng, cấp bách, cần thiết phải được triển khai thực hiện ngay; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022. Đó là: 

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 và công tác thực hiện đầu tư đối với những dự án đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp này. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có đầy đủ năng lực thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng và theo đúng tiến độ quy định. Thực hiện quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ đề ra. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư FDI. Đặc biệt quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ở các dự án hạ tầng giao thông động lực kết nối liên vùng...

UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần thống nhất tinh thần “kiến tạo, liêm chính, phục vụ”; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các công việc với sự thông thoáng, nhanh gọn của các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch; phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đầu tư các dự án tiết kiệm, hiệu quả đến từng m2 đất. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện ngay các chế độ, chính sách an sinh xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực...

Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định pháp luật; sớm xây dựng kế hoạch, phối hợp từ đầu với UBND tỉnh và các sở, ngành trong giám sát, thẩm tra... để tổ chức có hiệu quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2022.

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị  cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: