Thứ sáu, ngày 8/12/2023

HĐND huyện Nam Sách khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề

Thứ Ba 17/05/2022 09:06

Xem với cỡ chữ
Ngày 16/5, HĐND huyện Nam Sách khóa 20, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề để thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng theo thẩm quyền.

 

Dự kỳ họp, ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông bà đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Nam Sách. Đồng chí Dương Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phùng Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí Chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp đã tập trung xem xét các Tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình về việc đề nghị bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2022. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản năm 2022 vốn ngân sách huyện; xem xét các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về các tờ trình, dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

Kỳ họp đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 12 nghị quyết để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn của huyện gồm: 01 Nghị quyết về việc bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2022; 08 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình; 03 Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình.

Toàn cảnh kỳ họp

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự nghiêm túc, dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND huyện. Đồng thời đề nghị các cấp các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

 

Mai Anh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: