Thứ năm, ngày 28/9/2023

Hải Dương thuộc nhóm có Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trung bình cao

Thứ Tư 11/05/2022 19:34

Xem với cỡ chữ
Sáng 10/5, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cùng các đối tác đã công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021.

 

Chỉ số PAPI của Hải Dương

Với tổng số 42,68 điểm, PAPI năm 2021 của Hải Dương đứng ở vị trí thứ 25 trong cả nước, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao (tổng số có 4 mức: cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp, thấp nhất).

Các chỉ số thành phần gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở Hải Dương đạt 4,83 điểm; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương 5,45 điểm; trách nhiệm giải trình với người dân 4,13 điểm; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 6,93 điểm; thủ tục hành chính công 7,34 điểm; cung ứng dịch vụ công 7,8 điểm; quản trị môi trường 3,14 điểm; quản trị điện tử 3,6 điểm.

So với năm 2020, Hải Dương có 4 chỉ số giảm điểm gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và quản trị môi trường.

4 chỉ số tăng điểm gồm: công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công và quản trị điện tử.

PAPI năm 2021 của Hải Dương giảm 0,13 điểm so với năm 2020 (42,81 điểm). Năm 2020, PAPI của tỉnh cũng xếp ở nhóm các địa phương có điểm trung bình cao.

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công cấp tỉnh năm 2021

Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu bảng tổng hợp các tỉnh, thành phố về PAPI và xếp cuối cùng là tỉnh Điện Biên.

Đây là năm thứ 13, UNDP phối hợp tổ chức công bố PAPI.

Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: