Thứ năm, ngày 28/9/2023

Cẩm Giàng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Thứ Tư 18/05/2022 11:46

Xem với cỡ chữ
Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã tăng cường tuyên truyền, động viên khích lệ cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chung tay tham gia xây dựng NTM.

 

 Huyện Cẩm Giàng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và danh hiệu huyện đạt chuẩn NTM 

Với quyết tâm cao trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào, mô hình do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát động như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng NTM; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Phong trào thi đua "dân vận khéo" gắn với xây dựng NTM; Mô hình "5 không 3 sạch".

Các xã trong huyện đều tổ chức phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành của huyện thường xuyên lồng ghép giữa công tác chuyên môn gắn với tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao. Qua đó, đã tạo được chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp đẩy nhanh được tiến độ triển khai thực hiện Chương trình NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Huyện cũng đã phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hải Dương tổ chức được 25 lớp tập huấn cho 1.870 học viên là cán bộ các ngành, các tổ chức đoàn thể, cán bộ các xã và các thôn xóm về các nội dung: Phương pháp tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng NTM; công tác lập, quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án xây dựng NTM; công tác dồn điền đổi thửa, gắn với chỉnh trang đồng ruộng; công tác huy động nguồn lực; công tác lập hồ sơ đạt chuẩn NTM.

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng các lãnh đạo tỉnh Hải Dương tham quan các gian hàng nông nghiệp của huyện Cẩm Giàng tại Lễ hội thu hoạch cà rốt tỉnh Hải Dương năm 2022

Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM” cùng với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM” được phát động, tổ chức thực hiện sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực. Qua đó, khuyến khích các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện các mô hình hay, các sáng kiến, giải pháp mới trong xây dựng NTM. Kịp thời phát hiện, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiến hành sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời, qua đó rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng trong toàn huyện.

Kết quả phát động thi đua, khen thưởng: Huyện Cẩm Giàng được khen cấp Nhà nước với 01 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2018), 01 Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2013), 04 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Khen cấp tỉnh, với 77 tập thể (gồm 09 cờ thi đua, 47 tập thể lao động xuất sắc, 21 Bằng khen) và 16 cá nhân (trong đó 01 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 15 Bằng khen). Khen cấp huyện, với 324 tập thể và 626 cá nhân.

Đối với mỗi xã về đích NTM, huyện khen thưởng 50.000.000 đồng tại Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về NTM; đối với các xã về đích đầu tiên, huyện thưởng cho mỗi xã 1 tỷ đồng; xã đạt các năm tiếp theo, thưởng cho mỗi xã 500 triệu, 300 triệu để các xã đầu tư vào cơ sở hạ tầng của xã; Đối với các xã về đích NTM nâng cao, được thưởng 2 tỷ đồng/xã và xã NTM kiểu mẫu, được thưởng 3 tỷ đồng/xã.

  Các đại biểu, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham quan vùng sản xuất cà rốt tập trung tại huyện Cẩm Giàng

Chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng xác định, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM đã đạt trong giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện, đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chung tay xây dựng NTM, trước mắt là tiếp tục phát huy thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Huyện Cẩm Giàng nhận định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình lớn, cần nhiều vốn và phải chú trọng đa dạng hóa các nguồn lực. Do vậy, huyện đã tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; đồng thời, khuyến khích, huy động tối đa sự hỗ trợ, đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn; đặc biệt, phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, nhằm khích lệ mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Kết quả, tổng vốn huy động phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn huyện ước đến tháng 05/2022 đạt trên 2.474,09 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện: 384,20 tỷ đồng, chiếm 15,5%; Ngân sách xã: 359,21 tỷ đồng, chiếm 11,5%; Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 88,41 tỷ đồng, chiếm 3,6%; Vốn vay tín dụng để phát triển sản xuất: 1.351,75 tỷ đồng, chiếm 54,6%; Vốn đóng góp của cộng đồng dân cư: 195,10 tỷ đồng, chiếm 7,9%; Vốn doanh nghiệp, HTX trên địa bàn: 95,43 tỷ đồng, chiếm 3,9%.

Từ nguồn vốn này, huyện Cẩm Giàng ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn, vệ sinh môi trường và đầu tư phát triển sản xuất... Nhờ đó, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện; giao thông, thủy lợi đáp ứng yêu cầu đi lại thuận tiện và thuận lợi cho sản xuất; trường, trạm, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang; chợ nông thôn được xây mới và chuyển đổi mô hình quản lý, sửa sang đáp ứng nhu cầu giao thương, buôn bán của người dân cũng như thuận lợi cho phát triển kinh tế.

 Nông dân Cẩm Giàng thu hoạch cà rốt

Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong xây dựng NTM, đến cuối năm 2018, huyện đã có 17/17 xã và 09 tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn theo quy định, huyện đạt chuẩn NTM. Cụ thể: Năm 2014: 02 xã Cẩm Sơn, Đức Chính; Năm 2015: 04 xã Cẩm Văn, Cao An, Cẩm Đoài, Cẩm Định; Năm 2016: 03 xã Cẩm Hoàng, Tân Trường, Kim Giang; Năm 2017: 04 xã Cẩm Hưng, Cẩm Điền, Thạch Lỗi, Cẩm Đông; Năm 2018: 04 xã Cẩm Vũ, Cẩm Phúc, Lương Điền, Ngọc Liên. Đặc biệt, ngày 19/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1595/QĐ-TTg về việc “Công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn NTM năm 2018”.

Tính đến quý I năm 2022, toàn huyện đã có 243/270 tiêu chí NTM nâng cao đã đạt chuẩn theo quy định, bình quân đạt 16,2 tiêu chí/xã; Đã có 08 xã được UBND tỉnh Hải Dương công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao (trong 08 xã đạt NTM nâng cao có 02 xã chuẩn NTM kiểu mẫu). Cụ thể: Năm 2019 có 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Năm 2020 có 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Định Sơn, Cẩm Phúc, Cẩm Văn); Năm 2021 có 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Cẩm Đông, Cẩm Phúc, Cẩm Hoàng).

  Đường hoa tự quản ở Cẩm Giàng đã góp phần tích cực trong việc giúp huyện đạt tiêu chí về môi trường và sớm đạt chuẩn NTM

Có thể thấy, công cuộc xây dựng NTM đã mang đến luồng sinh khí mới cho huyện Cẩm Giàng và niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện các nội dung về xây dựng NTM.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Cẩm Giàng xác định mục tiêu giai đoạn 2021-2025 sẽ tiếp tục xây dựng NTM phát triển toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân trong huyện.

Phạm Thủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: