Thứ hai, ngày 17/6/2024

Đề xuất đầu tư hơn 1.341 tỷ đồng cho Dự án phát triển giao thông đô thị TP Hải Dương

Thứ Hai 21/02/2022 08:07

Xem với cỡ chữ
Dự án phát triển giao thông đô thị TP Hải Dương dự kiến vay khoảng 31,4 triệu USD từ Quỹ phát triển quốc tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC (OFID).


Hạ tầng giao thông TP Hải Dương sẽ tiếp tục được đầu tư lớn với khoản vay từ Quỹ OFID

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Tờ trình số 942/BKHĐT – KTĐN đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Phát triển giao thông đô thị TP Hải Dương sử dụng vốn vay Quỹ OFID với thời gian thực hiện là từ năm 2022 đến 2025.

Dự án có mục tiêu mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông của TP Hải Dương nói riêng và phía Đông Nam tỉnh Hải Dương nói chung; đồng thời góp phần hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I đối với TP Hải Dương. Theo đề xuất của UBND tỉnh, dự án bao gồm 3 hợp phần.

Cụ thể, hợp phần 1 - xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường kết nối cầu Bùi Thị Xuân với đường vành đai I, trong đó cầu vượt sông Thái Bình tại vị trí cuối đường Bùi Thị Xuân sang phường Nam Đồng (cầu Bùi Thị Xuân) có chiều dài 1.191 m, chiều rộng 23 m.

Hợp phần 2 dự án có mục tiêu hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư; hợp phần 3 là hỗ trợ đầu tư và hỗ trợ thực hiện.

Toàn bộ phạm vi dự án nằm trên địa phận phường Ngọc Châu, phường Nam Đồng và xã Tiền Tiến, TP Hải Dương.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.341,257 tỷ đồng, tương đương 58,05 triệu USD, trong đó vốn vay nước ngoài là 31,465 triệu USD, tương đương 727 tỷ đồng; vốn đối ứng là 614,257 tỷ đồng, tương đương 26,585 triệu USD.

Đối với phần vốn vay Quỹ OFID, UBND tỉnh sẽ vay lại 70%, ngân sách Trung ương cấp phát 30%. Phần vốn đối ứng sẽ được huy động từ nguồn ngân sách TP Hải Dương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trường hợp dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giao UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định trước khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Đồng thời tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hiệu quả và tính chính xác của số liệu và thực hiện thủ tục bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021-2025 cho dự án theo quy định pháp luật đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng kiến nghị giao cho bộ này thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài về quyết định chủ trương đầu tư dự án và đề nghị xem xét tài trợ.

 

Theo BaoHaiDuong