Thứ bảy, ngày 20/4/2024

Bứt phá để không bị vượt qua

Thứ Sáu 11/02/2022 18:12

Xem với cỡ chữ
Tại hội nghị hợp tác thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang vừa qua, tôi rất ấn tượng với những kết quả phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang trong năm 2021.

 

Địa phương này từng là tâm dịch Covid-19 của cả nước với mức độ nghiêm trọng hơn Hải Dương, nhưng tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 vẫn đạt 7,82% (Hải Dương là 8,6%). Nhiều chỉ tiêu quan trọng phát triển kinh tế của Bắc Giang trong năm 2021 lại nhỉnh hơn Hải Dương như: Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 62.000 tỷ đồng (Hải Dương đạt gần 50.000 tỷ đồng); thu ngân sách trên 22.000 tỷ đồng (Hải Dương gần 21.000 tỷ đồng); Bắc Giang có 1.156 doanh nghiệp mới được thành lập, tuy thấp hơn Hải Dương (1.436 doanh nghiệp) nhưng tổng vốn đăng ký đầu tư 22.456 tỷ đồng, cao hơn Hải Dương 4.008 tỷ đồng... Đặc biệt, điểm sáng nhất trong phát triển kinh tế năm 2021 của tỉnh Bắc Giang và vượt trội so với tỉnh ta chính là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2021, Bắc Giang đứng thứ 9 cả nước về thu hút vốn FDI. Trong năm, tỉnh này đã thu hút được trên 1 tỷ USD vốn FDI, trong đó chấp thuận chủ trương đầu tư 20 dự án mới, với tổng vốn đăng ký trên 637 triệu USD. Hải Dương thu hút đầu tư nước ngoài đạt 298,1 triệu USD, trong đó chấp thuận chủ trương đầu tư 17 dự án mới với tổng vốn đăng ký 110,9 triệu USD...

Để có những kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang có rất nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh này đã thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở và cấp huyện thuộc tỉnh (DDCI). Tỉnh thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh với rất nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện việc sử dụng con dấu thứ 2 để giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc 5 tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả ngay” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cuốn sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư giúp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt được quy trình thực hiện thủ tục hành chính khi triển khai dự án đầu tư. Sở Ngoại vụ biên dịch một số thủ tục hành chính có liên quan đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài thành 4 thứ tiếng: Anh, Trung, Nhật, Hàn. Xây dựng cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện quyền tố cáo, khiếu nại đối với các hành vi tham nhũng, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm của cán bộ các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc, gây khó khăn, thiệt hại cho doanh nghiệp...

Nhờ các giải pháp kể trên mà chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Bắc Giang đứng thứ 27 cả nước, tăng 13 bậc so với năm 2019.

Tại Hải Dương, ngày 19.8.2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08 về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và kết quả thu hút đầu tư đối với sự phát triển của tỉnh; đồng thời khẳng định và yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tìm hiểu, thực hiện đầu tư tại Hải Dương. Ngay trong ngày làm việc đầu tiên năm mới Nhâm Dần 2022, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, động viên và tái khẳng định cam kết Hải Dương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy, mở rộng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì đến nay Hải Dương vẫn chưa thực sự có nhiều giải pháp mang tính đột phá, cụ thể, thiết thực về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. 

Hải Dương xác định năm 2022 là năm "thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá" với mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên. Để đạt được mục tiêu trên và tạo đột phá trong phát triển thì cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư mạnh mẽ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Những giải pháp, kết quả nổi bật của tỉnh Bắc Giang, một địa phương có nhiều điểm tương đồng, thậm chí có một số điều kiện không bằng Hải Dương có thể là kinh nghiệm hay để chúng ta tham khảo và cũng cho thấy rõ rằng nếu Hải Dương không bứt phá phát triển sẽ bị các tỉnh khác vượt qua. 

Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: