Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Hải Dương: Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Thứ Năm 14/09/2023 10:02

Xem với cỡ chữ
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”, vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội được nâng lên; công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới đã được nhiều kết quả tích cực.

 

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kim Thành

Xác định công tác phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí của phụ nữ và bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, phong phú. Đồng thời, ban hành nhiều chương trình, đề án về công tác phụ nữ, bình đẳng giới để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”, vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội được nâng lên; công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới đã được nhiều kết quả tích cực.

Công tác cán bộ nữ luôn được quan tâm, tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp được duy trì và phát triển, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: cấp tỉnh đạt 15,4% (tăng 0,9%); cấp huyện đạt 19% (tăng 6,7%); cấp cơ sở đạt 20,23% (tăng 4,62%). Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: Quốc hội đạt 3/9 đồng chí (đạt 33,3%); HĐND cấp tỉnh đạt 28,57% (tăng 2,01%); cấp huyện đạt 26,78% (tương đương với nhiệm kỳ trước); cấp cơ sở đạt 27,83% (tăng 2,9%). Qua đó khẳng định vị thế của phụ nữ trong các hoạt động chính trị, xã hội..

Giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 6/2023, toàn tỉnh đã cử trên 2.500 lượt cán bộ nữ thuộc diện cấp tỉnh, cấp huyện quản lý và cán bộ là trưởng, phó phòng thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước. Luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 48 nữ/395 đồng chí (chiếm 12,2%); cấp huyện có 319 nữ/878 đồng chí (chiếm 36,3%). Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nữ được đẩy mạnh, tạo điều kiện để đảng viên nữ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Từ năm 2018-2022, đã kết nạp 4.631/9.180 người đạt 52,6% số phụ nữ được kết nạp vào đảng và chiếm trên 60% so với tổng số đảng viên được kết nạp.

Cùng với công tác cán bộ nữ, các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh cũng được thực hiện sôi nổi và hiệu quả. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, phẩm chất cho phụ nữ gắn đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả phong trào, các cuộc vận động như: “Xây dựng người phụ nữ Hải Dương có kiến thức, có đạo đức, có sức khoẻ, có trách nhiệm với gia đình và xã hội”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... gắn kết với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; toàn tỉnh hiện 3.102 CLB thể thao với 65.342 thành viên tham gia luyện tập, tạo khí thế sôi nổi,góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần tại cơ sở. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đạt được những kết quả cao; nhiều mô hình hay hỗ trợ phụ nữ yếu thế được các cấp Hội xây dựng và nhân rộng hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội phụ nữ các cấp đã vận động, kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ nhận đỡ đầu 1.069 cháu với tổng số tiền cam kết hỗ trợ là trên 19 tỷ đồng, trong thời gian từ 3 - 5 năm.

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Hằng năm, Hội phụ nữ các cấp đều xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn, sinh kế, xây mới, sửa chữa nhà ở, đỡ đầu trẻ em, trao học bổng, hỗ trợ hằng tháng cho phụ nữ cao tuổi nghèo, đơn thân,... Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động được 44.281 chị có điều kiện giúp 17.380 chị có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 85 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 144 lớp dạy nghề cho 7.261 phụ nữ; tư vấn giới thiệu 8.948 lao động nữ vào làm việc tại các khu công nghiệp; tư vấn du học nước ngoài, xuất khẩu lao động được hơn 7.000 trường hợp; tiếp tục duy trì nghề móc, thêu, mây tre đan, may mặc,... tạo việc làm tại chỗ cho 24.100 chị ở các cơ sở với thu nhập bình quân từ 1,5 triệu - 5 triệu đồng/tháng.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, đã có gần 400 dự án, ý tưởng của phụ nữ tham gia khởi nghiệp (trong đó có 43 ý tưởng được trao giải tại ngày phụ nữ khởi nghiệp, 3 ý tưởng vào vòng chung kết cấp quốc gia và đoạt giải); 20 mô hình kinh tế tập thể (6 Hợp tác xã) và 500 số doanh nghiệp nữ được thành lập; hỗ trợ thành lập 14 tổ hợp tác và 66 mô hình liên kết có phụ nữ tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị...  Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện sống. Trong 5 năm, có 43,391 hộ được vay vốn với số tiền 2.099.747 triệu đồng, tỷ lệ hoàn trả đạt 99,4%. Thông qua hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, nhiều hội viên phụ nữ đã vượt khó vươn lên, tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, kinh doanh, khởi nghiệp, làm giàu cho gia đình và xã hội.

 

Ảnh: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn phụ nữ lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho các dự án khởi nghiệp

Với phương châm "Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội", các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng phát huy sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cấp hội và nội lực của phụ nữ tạo sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực… Trong 5 năm, Hội phụ nữ cơ sở đã phát triển mới 13.500 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến cuối năm 2022 có 402.786/513.614 đạt tỷ lệ 78,42% so với phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, trong đó hội viên nòng cốt là 21,7% và hằng năm có trên 95% cơ sở Hội đạt vững mạnh.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phụ nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương trình, mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề liên quan đến phụ nữ ở địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt chức năng tham gia phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Từ năm 2018 đến nay, Hội phụ nữ các cấp đã tổ chức 268 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em; tổ chức 254 buổi đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về các vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn, chính sách pháp luật về đất đai, BHXH, BHYT; vệ sinh môi trường; phát triển nông nghiệp... Những ý kiến đóng góp, kiến nghị của các cấp Hội đã được cấp uỷ, chính quyền, các ngành nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung điều chỉnh phù hợp trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương. Đồng thời, đã khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố mối quan hệ xã hội của tổ chức Hội Phụ nữ với các cấp, các ngành và các lực lượng xã hội.

Như vậy, có thể khẳng định sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, bằng những hoạt động thiết thực, phong trào phụ nữ, công tác bình đẳng giới của tỉnh đạt được nhiều kết quả nhất định, tạo được niềm tin trong nhân dân. Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đóng vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ. Nhiều mô hình mới về phụ nữ được duy trì hiệu quả, vừa chăm lo, bảo vệ phụ nữ vừa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Vai trò, vị thế của phụ nữ được khẳng định, ngày càng đáp ứng tiêu chí của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.

Trần Linh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: