Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Giàng tổ chức Kỳ họp chuyên đề khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Sáu 02/06/2023 14:52

Xem với cỡ chữ
Ngày 31/5/2023, Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Giàng khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, góp phần vào sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới.

 

Đồng chí Đoàn Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đoàn Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự Kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua Báo cáo thẩm tra của các Ban, để HĐND huyện xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư công và quy hoạch xây dựng, để các nghị quyết đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện. Các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND xem xét quyết định đúng đắn các nội dung góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện được nghe, xem xét và cho ý kiến về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026 huyện Cẩm Giàng; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Cẩm Giàng; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lai Cách và phụ cận đến năm 2035.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp chuyên đề HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện biểu quyết thống nhất cao thông qua các tờ trình, nghị quyết, góp phần vào sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đoàn Đình Tuyến đề nghị sau kỳ họp UBND huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Đối với dự án đầu tư công được chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư cần khẩn trương, tích cực tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu và các quy định có liên quan, đảm bảo hoàn thành dự án trong giai đoạn 2023 - 2025. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND thị trấn Lai Cách chuẩn bị tốt hơn nữa công tác quy hoạch, khẩn trương triển khai và hoàn thành các hạng mục công trình đã đầu tư, chuẩn bị đầu tư; tập trung cao độ các bước triển khai và hoàn thành các hạng mục công trình trọng điểm, đô thị lõi, đô thị thương mại Lai Cách; tuyên truyền, vận động nhân dân vào cuộc, nhất là tham gia chỉnh trang đô thị, đồng thuận trong GPMB, phấn đấu đến năm 2025, thị trấn Lai Cách đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; xây dựng Lai Cách là đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục chủ động thực hiện rà soát kỹ lưỡng các nội dung công việc cần phải thông qua HĐND huyện theo thẩm quyền. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện công tác chuẩn bị để kịp thời trình tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 của HĐND huyện, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2023.

Văn phòng Huyện ủy Cẩm Giàng

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: