Thứ ba, ngày 23/7/2024

Kim Thành tổ chức kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thứ Năm 01/06/2023 15:59

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 30/5/2023, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ chín (Kỳ họp chuyên đề). Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ban liên quan và các ông (bà) đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Phó chủ tịch HĐND huyện điều hành thảo luận tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023; tờ trình về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao lập thể Quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành và báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2023 và thu hồi chủ trương đầu tư dụ án đầu tư xây dựng nút giao lập thể Quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành.

Các ông bà đại biểu HĐND huyện đã thảo luận đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Nghị quyết về việc thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng nút giao lập thể Quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành. Dự án xây dựng nút giao lập thể Quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành sẽ được chuyển về tỉnh làm chủ đầu tư bằng nguồn kinh phí của tỉnh và Trung ương để thực hiện theo quy định. 

Đồng chí Lê Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp,  đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định, để dự án sớm được triển khai, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung và huyện Kim Thành nói riêng; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ, đảm bảo các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Bách Diệp- Huyện ủy Kim Thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: