Thứ hai, ngày 22/7/2024

Một số kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Tư 31/05/2023 09:27

Xem với cỡ chữ
Năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự tích cực phối hợp của các sở, ngành và các địa phương, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Hội nghị tuyên truyền và đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho công nhân, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Hitachi Cable Việt Nam (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Nhận thức rõ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và đảm bảo công bằng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, BHXH tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Đồng thời, tích cực tuyên truyền trên các phương tiện, thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh tổ chức 752 hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Xây dựng nội dung, in ấn và phát hành 100.000 tờ gấp tuyên truyền BHXH tự nguyện, 50.000 tờ gấp BHYT hộ gia đình, 5.000 tờ rơi thông tin cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của bảo hiểm xã hội nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng và bảo hiểm y tế. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia đóng BHXH, BHYT ngày càng tăng.

Theo báo cáo của BCĐ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, tính đến hết ngày 31/12/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh là 423.055 người tham gia BHXH (chiếm 45,7% tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH), đạt 100,04% kế hoạch giao, tăng 2.761 người so với năm 2021; có 1.763.224 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 91,75% dân số và đạt 100,01% kế hoạch giao, tăng 38.668 người so với năm 2021; số người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 442.859 người, tăng 18.770 người so với năm 2021.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2022 là 8.839.904 triệu đồng, đạt 100,25% kế hoạch, tăng 514.053 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 5.996.621/5.985.240 triệu đồng, đạt 100,2% kế hoạch giao; thu BHXH tự nguyện là 272.006/270.646 triệu đồng, đạt 100,5% kế hoạch giao; thu BHTN là 299.071/298.473 triệu đồng, đạt 100,2% kế hoạch giao và thu BHYT là 2.272.207/2.269.934 triệu đồng, đạt 100,1% kế hoạch giao. Tổng số nợ là 78.335 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,87 %, thấp hơn 0,23% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao (BHXH Việt Nam giao tỷ lệ nợ 1,1%). Trong đó, số tiền nợ BHXH bắt buộc là 69.301 triệu đồng; số tiền nợ bảo hiểm thất nghiệp là 2.901 triệu đồng và số tiền nợ BHYT là 6.133 triệu đồng. Hải Dương là một trong những tỉnh có tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN thấp nhất cả nước.

Việc thực hiện chi trả và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động đảm bảo kịp thời, đầy đủ với thủ tục quy định rõ ràng, đơn giản. Năm 2022, số lượng người được thụ hưởng các chế độ chính sách BHXH ngày càng tăng và đảm bảo được mục tiêu an sinh xã hội cho người tham gia BHXH. Tính đến ngày 31/12/2022, thực hiện giải quyết cho 25.795 người hưởng chế độ BHXH, tăng 3.043 người (13,4 %) so với năm 2021. Trong đó, số người hưởng thường xuyên là 14.777 người, tăng 22%; số người hưởng trợ cấp 1 lần là 11.018 người, tăng 3,6%; chế độ ốm đau là 283.125 lượt người, tăng 209% với số tiền 292.594 triệu đồng; chế độ thai sản là 39.222 lượt người, giảm 12,9% với số tiền 491.121 triệu đồng; dưỡng sức phục hồi sức khỏe 11.801 lượt người, giảm 13,5% với số tiền 31.136 triệu đồng; chi trợ cấp thất nghiệp cho 11.684 người hưởng BH thất nghiệp, tăng 20,8% so với năm 2021 với số tiền 38.379 triệu đồng; chi hỗ trợ học nghề cho 934 lượt người tăng 184,7% so với năm 2021 với số tiền chi hỗ trợ học nghề là 1.401 triệu đồng.

BHXH tỉnh Hải Dương tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hải đã chủ động, đồng hành đồng hành cùng người lao động và người sử dụng lao động khắc phục khó khăn, đảm bảo phục hồi sản xuất, kinh doanh. Giải quyết kịp thời quyền lợi cho người hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nhất là triển khai kịp thời và hiệu quả các gói hỗ trợ từ quỹ BHXH, BH thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đã điều chỉnh giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN đối với 6.586 đơn vị, 336.150 lao động với tổng số tiền giảm đóng vào quỹ BHTNLĐ-BNN là 100.403 triệu đồng theo Nghị quyết 68/NĐ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện giảm mức đóng vào quỹ BHTN 1% cho 5.952 đơn vị, 333.595 lao động với tổng số tiền đã giảm từ là 204.753 triệu đồng theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ của 342.720 lao động tại 6.023 đơn vị và thực hiện giải quyết hưởng hỗ trợ cho 340.236 lao động (bằng 99,3% tổng số lao động đề nghị hưởng hỗ trợ) với tổng số tiền đã chi trả là hơn 809.908 triệu đồng hỗ trợ cho người lao động.

Đặc biệt, công tác giải quyết chế độ cho người tham gia BHYT đi khám chữa luôn được thực hiện tốt; không xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Năm 2022, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 2.924.268 lượt người với số tiền 1.655.557 triệu đồng, tăng 312.990 lượt người so với năm 2021. Đáng chú ý, Hải Dương đã huy động trao 238 sổ BHXH, 6.171 thẻ BHYT cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 12 huyện với số tiền trên 2 tỷ đồng…

Cùng với đó, đã thực hiện thanh tra chuyên ngành BHXH, BHYT, BHTN tại 210 đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại 51 đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra thực hiện chính sách BHYT tại 05 cơ sở khám chữa bệnh; kiểm tra 04 BHXH huyện, thành phố; kiểm tra 60 đại diện thu BHXH, BHYT, chi trả BHXH. Thực hiện thanh tra đột xuất tại 145 đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận và quản lý bệnh nhân nằm viện nội trú 25 cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Trong năm, đã phối hợp công tác thanh tra liên ngành (Sở Lao động – Thương bình và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động…) tại 20 đơn vị (trong đó có 01 BHXH thành phố và 19 đơn vị sử dụng lao động).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu đơn vị sử dụng lao động nộp, thu hồi được số tiền nợ là 44,65 tỷ đồng. Truy thu lao động có thời gian chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN của 133 lao động, với số tiền là 1,14 tỷ đồng. Thoái thu do đóng không đúng đối tượng 332,98 triệu đồng/14 lao động; do đóng thiếu mức quy định 160,2 triệu đồng/386 lao động. Thu hồi lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe không đúng quy định 321,87 triệu đồng/471 lượt người. Xuất toán chi khám chữa bệnh BHYT của 676 lượt bệnh nhân không đúng quy định với số tiền là 203,66 triệu đồng. Phạt vi phạm hành chính 06 đơn vị do đóng không đủ số người tham gia và chậm đóng BHXH, BHYT, số tiền phạt là 418,69 triệu đồng. Sau khi kiểm tra, BHXH tỉnh đã có những kiến nghị, đồng thời yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện kết luận sau kiểm tra.

Chương trình làm việc liên ngành đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như: Công tác phát triển người tham gia BHXH chưa đạt được tiến độ mục tiêu của Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, số người tham gia BHXH năm 2022 có xu hướng tăng không đáng kể, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Số doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tuy có giảm song vẫn còn tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN còn xảy ra ở nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh không bền vững phụ thuộc nhiều vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của các doanh nghiệp và thu nhập của người dân. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT chưa thường xuyên; mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH còn thấp nên chưa đủ tính răn đe đối với các đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm…

Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, nhất là phát triển người tham gia BHXH, BHYT được hiệu quả, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng lao động, người lao động và người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT và người dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đảm bảo đúng trọng điểm, trọng tâm. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tăng cường phối hợp, giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH cho người lao động đầy đủ, đúng chế độ chính sách, kịp thời gian quy định. Tích cực tổ chức đoàn thanh tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tạo sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước...

Trần Linh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: