Thứ năm, ngày 20/6/2024

Đảng bộ Sở Y tế sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Hai 29/05/2023 08:22

Xem với cỡ chữ
Chiều 26/5, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

Hiện nay, Đảng bộ Sở Y tế có 11 chi bộ và 1 Đảng bộ bộ phận, trong đó có 4 chi bộ và 1 đảng bộ bộ phận thuộc đơn vị sự nghiệp và 7 chi bộ thuộc quản lý nhà nước với tổng số 248 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đi vào nền nếp và đạt kết quả quan trọng. Việc học tập chuyên đề gắn với sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể được duy trì theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã tự giác học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đăng ký nêu gương, đăng ký công việc đột phá, sáng tạo, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức và nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ đã kết nạp được 26 đảng viên mới, giới thiệu 32 quần chúng học bồi dưỡng chính trị để kết nạp Đảng và đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí… Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp ủy cấp trên có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 3 chi bộ trực thuộc, giám sát chuyên đề đối với 5 Đảng ủy viên, đạt 100% kế hoạch. UBKT đã kiểm tra 4 chi bộ trực thuộc, giám sát thường xuyên 12 chi bộ. 100% chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và kiểm tra được 134 đảng viên, giám sát chuyên đề 82 đảng viên, giám sát thường xuyên 100% đảng viên trong chi bộ. Đảng ủy cấp trên đã khai trừ khỏi Đảng 2 đồng chí; kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 13 đồng chí. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những yếu kém, tồn tại được phát hiện trong quá trình giám sát và các đợt kiểm tra trước, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy đã kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác đảng, sắp xếp lại các chi bộ phù hợp với việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp y tế, sắp xếp lại các tổ chức bên trong thuộc cơ quan Sở Y tế, thuộc chi cục như: Nâng cấp Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành Đảng bộ bộ phận; thành lập Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính trên cơ sở hợp nhất 2 phòng; thành lập chi bộ Trung tâm Pháp y Hải Dương. Coi trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo của tập thể cấp ủy với bồi dưỡng nâng cao năng lực của từng cấp ủy viên. Kết hợp nhiều hình thức bồi dưỡng như đào tạo tập trung, tập huấn nghiệp vụ…

Tại hội nghị, Đảng ủy Sở Y tế đã đề ra 5 giải pháp và những đột phá để Đảng bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt để ngành y tế phát triển đó là: Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu người đứng đầu, tránh tâm lý sợ làm sợ sai; xây dựng phát hiện thu hút sử dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm; chế độ đãi ngộ cán bộ, cuốn hút nhân lực có trình độ, năng lực về công tác...

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế đã lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí lãnh đạo và ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Hà

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: