Thứ năm, ngày 28/9/2023

Hải Dương: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy quý I/2023

Thứ Tư 05/04/2023 09:33

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 04/4/2023, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban quý I/2023 với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Trong quý I, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; trọng tâm là quán triệt, triển khai, tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Hải Dương sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. Tham mưu phê duyệt công việc đột phá, sáng tạo năm 2023 đối với các đồng chí lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra...         
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu đề nghị các cơ quan tiếp tục tập trung tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; trong đó
tập trung cao cho sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cần nêu cao tính chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với vai trò cơ quan thường trực các ban chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Phạm Thị Hoài, VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: