Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Quân khu 3 đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ Ba 04/04/2023 08:21

Xem với cỡ chữ
Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện trong nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã, đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới toàn diện, nâng cao hơn nữa chất lượng mặt công tác quan trọng này, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng đơn vị “tinh, gọn, mạnh”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu theo Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, xác định đây là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo lực lượng vũ trang Quân khu luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện chỉ đạo của Quân khu, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới chương trình huấn luyện”, “Đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện”,... một cách sáng tạo, sát thực tiễn; nhất là trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và giáo dục, huấn luyện bộ đội nắm chắc kỹ thuật, thuần thục chiến thuật, các hình thức diễn tập sát thực tế chiến đấu, địa bàn Quân khu, v.v. Do vậy, sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng lên. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu” ở các địa phương được vận hành hiệu quả; trình độ tổ chức, điều hành hoạt động khu vực phòng thủ của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các ban, ngành, đơn vị, địa phương được nâng lên, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trực tiếp là phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương soạn thảo văn kiện tác chiến diễn tập

Thời gian tới, trước diễn biến phức tạp và tác động của tình hình thế giới, khu vực đã, đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với toàn quân nói chung, Quân khu nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Toàn quân tập trung xây dựng tinh, gọn, mạnh, làm tiền đề quan trọng để tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước thực tế đó, bám sát chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ trương tiếp tục triển khai toàn diện các nội dung, biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn.

Thực hiện mục tiêu đề ra, cùng với đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, Quân khu tập trung đổi mới, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện theo hướng “chu đáo, chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ”; coi đây là điều kiện, tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện. Thực tế cho thấy, năng lực, trình độ của cán bộ trực tiếp huấn luyện là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng huấn luyện của đơn vị. Vì vậy, Quân khu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị toàn diện các mặt công tác; trong đó, quyết liệt đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, cả trước và trong quá trình huấn luyện, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, cán bộ mới bổ nhiệm. Trong đó, tập trung tập huấn, bồi dưỡng các vấn đề mới, nội dung còn yếu, chưa thống nhất trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, chiến thuật binh chủng hợp thành, chiến thuật chuyên ngành, công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện trong môi trường tác chiến công nghệ cao, điều kiện thực tế về tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị, từng loại địa hình cụ thể, riêng biệt trong địa bàn Quân khu (rừng núi, đồng bằng, ven biển, đảo, trên không, v.v). Về phương pháp, linh hoạt kết hợp phù hợp từng đối tượng, chú trọng ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, mô phỏng,... bảo đảm đội ngũ cán bộ không những nắm chắc nội dung mà còn thuần thục yếu lĩnh, động tác, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào mọi điều kiện cụ thể trong quá trình huấn luyện. Để đạt hiệu quả cao, Quân khu đẩy mạnh thực hiện theo phân cấp, chú trọng lựa chọn thời gian, đối tượng để tổ chức cho phù hợp; kiểm tra chặt chẽ chất lượng từng lớp, đợt ở tất cả các cấp tổ chức theo hướng, lấy nâng cao chất lượng cán bộ trực tiếp huấn luyện là mục tiêu cao nhất; đánh giá chính xác trình độ, năng lực, sở trường từng cán bộ, làm cơ sở sắp xếp, bố trí nội dung huấn luyện cho phù hợp với từng người.

Cùng với chuẩn bị về con người, Quân khu chú trọng phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, điều hành của cơ quan tham mưu huấn luyện các cấp và vai trò của các cơ quan chính trị, hậu cần, kỹ thuật trong phối hợp, hiệp đồng xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện. Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp, kết hợp với phát huy nội lực, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho huấn luyện; trong đó, phân bổ ngân sách huấn luyện cho các đơn vị bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ. Đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, trang thiết bị huấn luyện; tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm đầy đủ từ vật chất hậu cần đến đồng bộ vũ khí, đạn, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập. Ngoài ra, Quân khu kết hợp chặt chẽ nguồn kinh phí trên cấp với huy động nguồn từ địa phương để tích cực tổ chức quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống trường bắn, thao trường, bãi tập,… đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho cả huấn luyện và các loại hình diễn tập. Kiên quyết khắc phục huấn luyện lý thuyết đơn thuần, thiếu sơ đồ, biểu đồ, vật chất, đồ dùng huấn luyện, v.v.

Những năm gần đây, yêu cầu, nhiệm vụ và tổ chức lực lượng vũ trang Quân khu có sự phát triển, được trang bị một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Từ thực tế đó, thời gian tới, Quân khu tích cực đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện. Bám sát phương châm chỉ đạo huấn luyện bộ đội “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, huấn luyện dân quân tự vệ “cơ bản - thiết thực - chất lượng”, huấn luyện dự bị động viên “cơ bản - thiết thực - hiệu quả”, Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo nhiệm vụ hoặc tình huống và rèn luyện thể lực, kỷ luật chiến trường, nhằm đưa bộ đội vào sát, gần thực tế chiến đấu trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Quá trình triển khai, Quân khu yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung huấn luyện phân đội bộ binh giỏi cả chiến đấu độc lập và tác chiến hiệp đồng quân - binh chủng trên các loại địa hình. Các đơn vị binh chủng, ngành chuyên môn tập trung huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là trang bị, khí tài mới. Tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên nắm được kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, chuyên ngành binh chủng, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng hiệp đồng trong chiến đấu; sẵn sàng động viên trong mọi tình huống. Với dân quân tự vệ, huấn luyện nắm và sử dụng được vũ khí, trang bị theo biên chế, công cụ hỗ trợ và vũ khí tự tạo, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu độc lập và hiệp đồng với các lực lượng xử trí có hiệu quả các tình huống, bảo đảm ổn định địa bàn; tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn ở địa phương. Trường Quân sự Quân khu thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tập trung đổi mới quy trình đào tạo chức vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả; tích cực bổ sung chương trình đào tạo sát với đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, vũ khí mới, liên thông giữa các bậc đào tạo, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thành thạo động tác chỉ huy của cán bộ tiểu (khẩu) đội trưởng.

Cùng với đó, Quân khu chỉ đạo quyết liệt đổi mới nâng cao chất lượng diễn tập chiến dịch và chiến thuật, tập trung vào kỹ năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trên không, trên bộ và trên biển; trong đó, xây dựng tưởng định, tổ chức diễn tập vòng tổng hợp, có bắn đạn thật, hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp,... sát đặc điểm từng đơn vị, địa bàn. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền dẫn số liệu, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình; sử dụng bản đồ số, soạn thảo văn kiện tác chiến số trên nền địa hình 2D, 3D, xây dựng sa bàn ảo; tổ chức cầu truyền hình đến các đầu mối đơn vị diễn tập và kết nối với Sở Chỉ huy Quân khu. Chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng tham mưu đổi mới diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cho phù hợp tình hình cụ thể, như: xây dựng tình huống tiến công địch đột nhập đường sông với địa phương sông nước, đánh địch đổ bộ đường biển với địa phương ven biển, vận động tiến công với địa bàn rừng núi,... không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các địa phương, bảo vệ vững chắc địa bàn đảm nhiệm.

Quân khu tiếp tục chỉ đạo quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Trong đó, phân rõ trách nhiệm từng ngành, từng cấp; phát huy tốt vai trò của cơ quan tham mưu trong hướng dẫn, tổ chức, phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan và đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm khoa học, đúng tiến độ, sát yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung. Chú trọng nhân rộng phong trào xây dựng “Đơn vị huấn luyện giỏi”; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, tích cực đổi mới, tăng cường các hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, đôn đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm những biểu hiện chủ quan, khoán trắng cho cấp dưới hoặc bớt xén thời gian, nội dung, hạ thấp chỉ tiêu, yêu cầu trong huấn luyện.

Cùng các giải pháp trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy các cấp tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện; đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ quan trọng này. Quyết liệt trong kiện toàn tổ chức, biên chế, bảo đảm đúng quy định, phù hợp tình hình thực tiễn; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ, năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC DŨNG, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: