Thứ năm, ngày 28/9/2023

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Thứ Sáu 31/03/2023 13:52

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 24/3/2023, huyện Tứ Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã ban hành gần 50 văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng năm 2022, trong đó có nhiệm vụ CCHC. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện. Đến nay, các nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2022 đã cơ bản hoàn thành. Tỉ lệ hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao,  đạt tỷ lệ 70,54% . Kết quả đánh giá các chỉ số CCHC của huyện đạt 83,69%, 12 xã được xếp hạng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nướ trên địa bàn huyện phải có chuyển biến một cách rõ nét, bứt phá hơn so với năm 2022. Toàn huyện phải tạo ra sự đột phá về chỉ số thành phần Cải cách thủ tục hành chính; coi đây là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng, hiệu quả của CCHC của từng cơ quan, đơn vị. Lấy chỉ số giải quyết thủ tục hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính làm nhiệm vụ đột phá, sáng tạo, bứt phá của huyện trong năm 2023. Bên cạnh đó, phải tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã thông qua việc kiểm tra, giám sát thường xuyên; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tuần, hàng tháng; có văn bản biểu dương đơn vị, cá nhân nào làm tốt, đồng thời có văn bản nhắc nhở những đơn vị, cá nhân nào chưa làm tốt để làm căn cứ xem xét, điều chuyển cán bộ. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, từng UBND, từng phòng, từng bộ phận về thực hiện cải cách hành chính nhà nước theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 cuả UBND tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước và Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh.  Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị mà người đứng đầu chỉ được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ.  Y êu cầu mỗi cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phải đăng ký ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị nói riêng và của toàn huyện Tứ Kỳ nói chung.

Đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Bí thư, Chủ  tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận nêu ra những khó khăn, hạn chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời phân tích cụ thể những nguyên nhân và nêu lên những kiến nghị, đề xuất, đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục trong thời gian tới. Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023.

Huyện ủy Tứ Kỳ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: