Thứ sáu, ngày 2/6/2023

Ban Tuyên giáo Thành ủy Chí Linh: Đổi mới, sáng tạo trong tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Đảng.

Thứ Hai 16/01/2023 08:00

Xem với cỡ chữ
Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Chí Linh đã tham mưu cho Thành uỷ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy, góp phần đưa nhanh Nghị quyết vào thực tiễn đời sống

Đ/c Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Chí Linh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2022

Với sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” để định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức, cổ vũ hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ngành Tuyên giáo nói chung và  Ban Tuyên giáo Thành ủy Chí Linh nói riêng đã khẳng định tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, phối hợp, thẩm định giúp Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp kịp thời tổ chức nghiêm túc, sáng tạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Chí Linh  là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh chỉ đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình:  Thiết kế các trang đồ hoạ, xây dựng video clip phát hành trên nền tảng ứng dụng mạng xã hội và phương tiện tuyền thông để tăng cường tuyên truyền nội dung cốt lõi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ, thiên tai,... tạo hiệu ứng lan toả tích cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.  Phát hành trang “Thông tin Tuyên giáo hằng tháng” dưới dạng đồ hoạ tuyên truyền trên các trang nhóm zalo, panpge quản lý; làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội trong toàn thành phố, giúp cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp cận đầy đủ tình hình và các thông tin chính thống.  Tổ chức Hội nghị thông tin trực tuyến kết hợp với trực tiếp hằng tháng tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về tình hình của thành phố.  Biên soạn và phát hành cuốn sách “Các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025” làm cẩm nang phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả tham mưu giúp cấp ủy trong công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Chí Linh đã chủ động đưa ra một số giải pháp:

Thứ nhất, trong phương thức lãnh đạo của mình, cấp ủy các cấp cần luôn quán triệt nhận thức đó là: Để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp uỷ các cấp sớm đi vào cuộc sống thì công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tạo ra sự thống nhất ý chí, tư tưởng và hành động trong tổ chức đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân. Đồng thời, cấp uỷ các cấp cần tập trung chỉ đạo, dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phát triển hạ tầng số, đưa công việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết của Đảng và các hoạt động lãnh đạo, điều hành có hiệu quả cao hơn trong bối cảnh mới.

Thứ hai, cấp ủy các cấp cần luôn quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng đảm bảo đủ về số lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh thực sự là những người phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, phải có “tâm” và “tầm”; có trách nhiệm, tinh thần đổi mới sáng tạo, lòng say mê và tâm huyết nghề nghiệp; phải luôn bám sát thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, gắn bó mật thiết với Nhân dân; phải nhạy bén, nghĩ đúng, viết đúng và có khả năng truyền cảm hứng; có phương pháp, tác phong làm việc khoa học và thích ứng nhanh với công nghệ thông tin, với chuyển đổi số.

Thứ ba, đối với ngành Tuyên giáo cần tiếp tục có những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, tạo thêm nhiều chuyển biến rõ nét trong xây dựng ngành bằng những mô hình, công việc sáng tạo mới thiết thực, phù hợp; thực hiện tốt sứ mệnh của ngành; nêu gương đổi mới tư duy, lề lối, phương pháp làm việc; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu, nghiên cứu, phối hợp và tổ chức thực hiện trên toàn diện các mặt công tác. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm:“chủ động, sáng tạo, nhanh, rộng, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Sử dụng các kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ đưa thông tin vào hoạt động sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội.. nâng cao hiệu quả định hướng, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới, cổ vũ, động viên kịp thời các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu làm tốt công tác dự báo tình hình, kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng.

Phạm Thị Hoài, VPTU (Nguồn Ban Tuyên giáo Thành ủy Chí Linh)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: