Thứ sáu, ngày 22/9/2023

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chủ Nhật 15/01/2023 14:27

Xem với cỡ chữ
Ngày 12/01/2023, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các tập thể thành tích tiêu biểu năm 2022

Năm 2022, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng và đổi mới hoạt động của các đoàn thể. Trong năm, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã kết nạp 139 đảng viên, vượt 15,8% so với chỉ tiêu tỉnh giao; đề nghị Tỉnh ủy trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 29 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 05 đảng viên đủ điều kiện. Kết quả kiểm điểm, phân tích đánh giá chất lượng đảng viên  năm 2022, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 96% trong đó có 17,6% là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch, triển khai  2 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát với 18 cấp ủy, chi bộ; giám sát 2 ban chuyên môn, 2 cá nhân trong cơ quan trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối thực hiện 1 cuộc kiểm tra 6 tổ chức đảng, 1 cuộc giám sát chuyên đề 3 đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở; phối hợp tổ chức 1 cuộc giám sát chuyên đề với 3 Đảng ủy cơ sở. Năm 2022, toàn Đảng bộ khối có 3 tổ chức đảng bị xem xét, xử lý kỷ luật; 70 đảng viên bị xem xét, xử lý kỷ luật. Việc xem xét, xử lý kỷ luật được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc, đảng viên bị kỷ luật không có khiếu nại lên cấp trên.

Năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu 100% số tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi tổ chức cơ sở đảng đăng ký ít nhất 1 nội dung công việc đột phá tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm trong năm. 90% trở lên số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt đăng ký nêu gương. 100% số cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt; kết nạp từ 100 đảng viên trở lên; có 90% trở lên số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng 25 tập thể, 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho 6 cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Tuyết

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: