Thứ bảy, ngày 20/4/2024

Kim Thành: Tổng kết phong trào thi đua xây dựng TCCS đảng, công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra giám sát năm 2022

Thứ Sáu 13/01/2023 09:39

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 11/01/2023, Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phong trào thi đua xây dựng TCCS đảng; công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra giám sát năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023. Dự chỉ đạo có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó bí thư thường trực Huyện ủy trao giấy khen có cá nhân có thành tích xuất sắc

Đảng bộ huyện Kim Thành hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Ngay từ đầu năm đã có 100% tổ chức cơ sở đăng ký thi đua phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Qua đánh giá, có 10/43 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 33/43 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 tổ chức không đánh giá xếp loại do thành lập mới.

Năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai kịp thời có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Qua đó đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt hơn 781 tỷ đồng tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất trên 1ha diện tích đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt hơn 163 triệu đồng tăng 3,12% so với cùng kỳ năm 2021; giá trị ngành công nghiệp xây dựng ước đạt gần 6.760 tỷ đồng; Giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ ước đạt gần 3.660 tỷ đồng đạt 106,12% kế hoạch năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước ; 91% số gia đình đạt gia đình văn hóa; bồi dưỡng đào tạo nghề cho hơn 2,600 lao động đạt 104,6% kế hoạch. Tổ chức thành công Lễ công bố huyện đạt NTM và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba; chỉ đạo 4 xã phấn đấu xây dựng  NTM nâng cao và 01 xã phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu, hỗ trợ xây dựng 49 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí 2,94 tỷ đồng….

Đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cấp ủy các cấp quan tâm quán triệt, phổ biến các nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo trọng tâm, trọng điểm. Các cuộc kiểm tra của cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp đều đảm bảo nội dung, quy trình, phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng; tặng giấy khen cho 5 đồng chí Bí thư chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 44 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục; tặng giấy khen 3 tập thể, 3 cá nhân thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. UBND huyện tặng khen cho 14 tập thể, 57 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận và phát động phong trào thi đua năm 2023, đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị huyện và cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm; trong đó, các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy cần tập trung xây dựng triển khai thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, đảm bảo cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng; nêu cao vai trò của người đứng đầu; tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác tiếp, giải quyết đơn thư của nhân dân; tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình đề án, kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025; quản lý khai thác hiệu quả quy hoạch vùng huyện cũng như quy hoạch chung các xã thị trấn; triển khai các công trình đầu tư công năm 2023 theo đúng kế hoạch, chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án thuộc thẩm quyền; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước thu hút tập hợp đoàn viên hội viên và nhân dân tham gia; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; gắn phong trào thi đua trong đảng với phong trào xây dựng chính quyền, cơ quan đơn vị vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị năm 2023.

Nguyễn Thị Bách Diệp- Huyện ủy Kim Thành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: