Thứ năm, ngày 20/6/2024

Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thứ Tư 26/09/2018 00:08

Xem với cỡ chữ
Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kinh tế tăng trưởng khá và ổn định, đạt mục tiêu đề ra, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,8%/năm; trong đó: khu vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,4%; Công nghiệp - xây dựng tăng 10,9%; Dịch vụ tăng 8,0%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong nền kinh tế tăng từ 86,3% năm 2015 lên 90% năm 2018.

Ngày 24/9/2018, Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI; các đồng chí Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân tỉnh; Thủ trưởng một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Các đồng chí bí thư huyện uỷ (không phải là Tỉnh ủy viên); chủ tịch hội đồng nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết quả g iá trị tăng trưởng sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,9% (mục tiêu 1,7-2%); giá trị sản xuất trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trông thủy sản tăng bình quân 2,3%/năm, năm 2018 ước đạt 143,5 triệu đồng/ha (mục tiêu 150 triệu đồng). Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng trồng trọt, lâm nghiệp; tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản. Chương trình xây dựng nông thôn mới có chuyển biến rõ nét về chất lượng. Lồng ghép các chương trình, đề án, tăng cường huy động các nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới (huy động khoảng 13.000 tỷ đồng), dự kiến   năm 2018 bình quân mỗi xã đạt 17,8 tiêu chí, có 176/227 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 77,5%) vượt chỉ tiêu Đại hội XVI đã đề ra. Có 3 đơn vị cấp huyện: huyện Kinh Môn và Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã triển khai đồng bộ các khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 77%; có 33 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.412 ha, trong đó 31 CCN đi vào hoạt động, thu hút trên 350 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 73%. Chất lượng các dự án đầu tư được cải thiện, thu hút được các dự án quy mô vừa, sử dụng công nghệ tiên tiến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 12,8%/năm (mục tiêu 10,5-11%/năm); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 11,8% (mục tiêu 10,6-10,9%/năm).

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 8,1%/năm (mục tiêu 7-7,2%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 11%/năm (mục tiêu  14,8%/năm). Thu ngân sách hằng năm đều tăng so với dự toán, tổng thu ngân sách 3 năm (2016-2018) ước đạt 39.520 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 31.870  tỷ đồng (tăng bình quân 20,2%/năm). Từ năm 2017, tỉnh tự cân đối thu chi và có phần điều tiết về Trung ương.

Lĩnh vực đầu tư, phát triển đã chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa"; tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho các thành phần kinh tế. Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 110.910 tỷ đồng. Đã thu hút 165 dự án vốn đầu tư trong và ngoài nước được 165 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 12.094,7 tỷ đồng; trên 01 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn thực hiện đạt 1.170 triệu USD. Các dự án đã triển khai cơ bản, theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Các dự án, công trình trọng điểm như: Dự án xây dựng đường trục Bắc – Nam; Dự án phát triển khu dịch vụ, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng quy mô 300 ha tại khu vực di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu văn hóa - Thể thao tỉnh và Trung tâm huấn luyện bóng bàn; Dự án xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh tỉnh đang tích cực quảng bá, xúc tiến đầu tư...

Lĩnh vực văn hoá - xã hội, y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình, c ông tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Công tác thông tin truyền thông đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và của tỉnh. Quản lý tốt các hoạt động báo chí, in, phát hành, Internet... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Giải quyết có hiệu quả và kịp thời các vấn đề phức tạp mới phát sinh. C ông tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh trong hơn nửa nhiệm kỳ kết quả đạt được khá tích cực, có tác dụng tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra; hầu hết các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đều có thể đạt, một số chỉ tiêu có khả năng vượt mục tiêu đề ra vào cuối nhiệm kỳ (tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh)... Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chưa đạt như: GRDP bình quân thu nhập đầu người, tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được xử lý. Vì vậy, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp cần chủ động, sáng tạo, bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đình Bộ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: