Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Chương trình hành động của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Bảy 22/05/2021 18:31

Xem với cỡ chữ
Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu đến cử tri của tỉnh Hải Dương tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI Phạm Xuân Thăng, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 (Thành phố Hải Dương).

 


 

ÔNG PHẠM XUÂN THĂNG

Sinh ngày: 01/6/1966

Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 
Quê quán:  Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 137 Cao Bá Quát, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ; Cử nhân Đại học Sư phạm I Hà Nội, Chuyên ngành Hóa học

Cử nhân lý luận chính trị, tiếng anh trình độ C

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đoàn viên Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương 

Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba
Là đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV, các nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021
Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, XV, XVI, các nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016; 2016 - 2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 02 năm 1995: Giáo viên Trường PTTH Cầu Xe, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng; tháng 11/1989 Bí thư Đoàn trường;

Từ tháng 02 năm 1995 đến tháng 11 năm 1996: Phó Bí thư Huyện Đoàn Tứ Lộc; Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn Tứ Kỳ, Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn Hải Hưng; Đại biểu HĐND huyện Tứ Kỳ;

Từ tháng 12 năm 1996 đến tháng 8 năm 1997: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh đoàn Hải Hưng, Hải Dương;

Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 7 năm 2000: Học viên Lớp B55 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trưởng ban Công tác thanh niên Tỉnh đoàn Hải Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn

Từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 01 năm 2007: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương; Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2004-2011;

Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 8 năm 2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Giang, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2004-2011;

Từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 8 năm 2011: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương; tháng 10/2010 được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tháng 5/2011 được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016;

Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 11 năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV;

Từ tháng 11 năm 2015 đến 7 năm 2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV; Trưởng Ban chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ;

Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 10 năm 2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI; Trưởng Ban chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ;

Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI;

Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 01 năm 2021: Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI;

Từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 03 năm 2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI;

Từ tháng 03 năm 2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI;

N ỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi đã vinh dự được làm đại biểu HĐND tỉnh 3 khóa liên tiếp (XIV, XV, XVI) và đại biểu Quốc hội 2 khóa liên tiếp (XIII, XIV). Tôi rất vui mừng, tự hào khi được tiếp tục giới thiệu tái cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nếu tái cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với bề dày kinh nghiệm của một đại biểu dân cử và với trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết của mình, tôi xin báo cáo trước cử tri chương trình hành động gồm 3 nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất,  tôi sẽ tích cực đóng góp ý kiến, trí tuệ để đổi mới các hoạt động của HĐND tỉnh. Cùng các đại biểu HĐND tỉnh xây dựng và quyết định những cơ chế, chính sách, định hướng phát triển để xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo hướng tập trung giám sát giải quyết các vấn đề "nóng" được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị như quản lý đất đai, tài nguyên, xử lý ô nhiễm môi trường, thực hiện chính sách an sinh xã hội... Trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp, tôi sẽ tham gia tích cực để đưa hoạt động chất vấn thực sự phát huy hiệu quả theo hướng "5 rõ" (rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm), tạo không khí tranh luận thẳng thắn, dân chủ để giải quyết triệt để vấn đề.  

Thứ hai,  tôi sẽ luôn gắn bó, giữ vững mối liên hệ mật thiết với cử tri, sâu sát thực tế để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng cử tri, nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong tỉnh. Kịp thời thông tin tới các cử tri về các quyết định quan trọng của HĐND tỉnh, nhất là những quyết sách có tác động lớn tới đời sống của nhân dân. Thường xuyên tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định.

Thứ ba,  trên cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, khi được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, dự kiến bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tôi xác định là người đứng đầu cấp ủy tỉnh có trọng trách cao nhất trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh về sự phát triển của tỉnh và chăm lo đời sống nhân dân. Tôi sẽ cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 để đưa tỉnh Hải Dương có những bước phát triển mạnh mẽ, bứt phá, phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với mục tiêu quan trọng nhất là không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân. 

Để thực hiện được khát vọng lớn lao đó, tôi sẽ cùng với tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tập trung khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh để phát triển nhanh, bền vững, với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, như:

1. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá , đó là: (1) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo. (2) Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. (3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra , đó là:  tăng trưởng xanh và chuyển đổi số với 4 trụ cột - 3 nền tảng - 1 trung tâm, 3 đô thị động lực - 3 trục phát triển

- Bốn trụ cột phát triển, đó là:  (1) Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ (2) Nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; (3) Dịch vụ chất lượng cao; (4) Đô thị xanh, thông minh, hiện đại

- Ba nền tảng là : (1) Văn hóa và con người Hải Dương; (2) Môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; (3) Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại 

- Một Trung tâm, Ba đô thị động lực:  Đô thị Trung tâm là thành phố Hải Dương, 3 đô thị động lực là thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, thị xã Bình Giang (trong tương lai) 

- Ba trục phát triển:  Trục Đông - Tây, Trục Bắc - Nam, Trục dọc sông Thái Bình 

Cùng với triết lý phát triển là  "Phát huy tối đa tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt".  Phương châm hành động xuyên suốt là:  “Chủ động, Sáng tạo, Quyết liệt, Hiệu quả”  và  "5 rõ"  (Rõ việc, Rõ người, Rõ tiến độ, Rõ hiệu quả, Rõ trách nhiệm" 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, tôi sẽ luôn nhất quán, bám sát thực hiện các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển mà Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế trong thời gian tới là: (1) Ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Ưu tiên đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại; các dự án có trình độ công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, quản trị thông minh, hiện đại, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, đóng góp lớn cho ngân sách. Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo chuỗi giá trị. (2) Tập trung xây dựng các dự án, đề án để đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từng bước chuyển tư duy phát triển nông nghiệp từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Hoàn thiện mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới ngay trong năm 2021 và tiếp tục thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. (3) Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư - thương mại; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển dịch vụ của tỉnh. Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào một số lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng phát triển như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...(4) Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phấn đấu Hải Dương là một trong số tỉnh, thành phố có thứ hạng cao về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho một số doanh nghiệp lớn trong nước, có uy tín đang đầu tư trên địa bàn tỉnh phát triển trở thành doanh nghiệp đầu tàu, có quy mô vùng, liên vùng hoặc tầm cỡ quốc gia để dẫn dắt các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển. 

3. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng:  tôi sẽ cũng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo hướng: đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng giáo dục, rèn luyện giữ vững phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, tiên phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thiết thực, thường xuyên; nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; gắn việc làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức và cá nhân.

Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: