Thứ tư, ngày 29/5/2024

Công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Tư 28/04/2021 22:38

Xem với cỡ chữ
Ngày 27/4/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

 

Theo đó, Nghị quyết công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong tổng số danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu là 203 người; địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (trong đó có 9 người tự ứng cử). 

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau: Người ứng cử là phụ nữ là 393 người, tỷ lệ 45,28%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số là 185 người, tỷ lệ 21,31%; người ứng cử là người ngoài Đảng là 74 người, tỷ lệ 8,53%.

Về trình độ chuyên môn: Người ứng cử có trình độ trên đại học là 564 người, tỷ lệ 64,98%; người ứng cử có trình độ đại học là 294 người, tỷ lệ 33,87%; người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử là 205 người, tỷ lệ 23,62%; người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 224 người, tỷ lệ 25,81%. Về độ tuổi bình quân (tính trung bình trong 868 người ứng cử) là 46 tuổi (người cao tuổi nhất là 77 tuổi; người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi).

Trong số 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương: Các cơ quan Đảng: 11 người, tỷ lệ 5,42%; Cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp: 5 người, tỷ lệ 2,46%; Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 129 người, tỷ lệ 63,55%; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 người, tỷ lệ 7,39%; Lực lượng vũ trang: Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 người, tỷ lệ 5,91%; Công an: 2 người, tỷ lệ 0,99%; Kiểm toán Nhà nước: 1 người, tỷ lệ 0,49%; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 28 người, tỷ lệ 13,79%.

Về cơ cấu kết hợp: Phụ nữ 45 người (22,17%); dân tộc thiểu số 22 người (10,84%); tôn giáo 4 người (1,97%); người ngoài Đảng 4 người (1,97%); trình độ học vấn (trên đại học 168 người, 82,76%; đại học 35 người, 17,24%; dưới đại học: 0); tái cử 99 người (48,77%); trẻ tuổi 5 người (2,46%).

Trong số 665 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương: Người ứng cử là phụ nữ: 348 người, tỷ lệ 52,33%. Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 163 người, tỷ lệ 24,51%. Người ứng cử là người ngoài Đảng: 70 người, tỷ lệ 10,53%.

- Về trình độ chuyên môn: Người ứng cử có trình độ trên đại học: 396 người, tỷ lệ 59,55%; Người ứng cử có trình độ đại học: 259 người, tỷ lệ 38,95%; Người ứng cử có trình độ dưới đại học: 10 người, tỷ lệ 1,5%.

- Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 219 người, tỷ lệ 32,93%.

- Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 106 người, tỷ lệ 15,94%.

Theo Nghị quyết 559/NQ-HĐBCQG, tỉnh Hải Dương có số đơn vị bầu cử là 4, số đại biểu được bầu là 9 người, số người ứng cử là 17 người. 

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

Đơn vị bầu cử số 2:  Gồm thành phố Hải Dương và các huyện: Nam Sách, Thanh Hà. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Gia Lộc, Tứ Kỳ và Cẩm Giàng. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Bình Giang, Thanh Miện và Ninh Giang. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

Xem danh sách chính thức những người ứng cử tại đây!

Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: