Thứ năm, ngày 28/9/2023

Chương trình hành động của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Bảy 22/05/2021 17:49

Xem với cỡ chữ
Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu đến cử tri của tỉnh Hải Dương tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 1 gồm Thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành.

Ông: Lê Văn Hiệu

Sinh ngày: 02/8/1967

Đại học, ngành luật; Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ; thạc sĩ quản lý kinh tế;

Cao cấp lý luận Chính trị

Tiếng Anh trình độ B

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương;

Công đoàn viên; Công đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ.
Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng ba năm 2020.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
Là đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV nhiệm kỳ 2011 - 2016; khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- Trước năm 1992: Sinh viên, kinh doanh.
- Từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 7 năm 2003: Cán bộ, Đội phó, Đội trưởng, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hải Dương - Sở Thương mại.
- Từ tháng 8 năm 2003 đến ngày 9 tháng 5 năm 2009: Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hải Dương.
- Từ ngày 10 tháng 5 năm 2009 đến ngày 14 tháng 12 năm 2014: Bí thư Huyện ủy Nam Sách, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách.
- Từ ngày 15 tháng 12 năm 2014 đến ngày 9 tháng 7 năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương.
- Từ ngày 10 tháng 7 năm 2015 đến ngày 3 tháng 11 năm 2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương.
- Từ ngày 4 tháng 11 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương.
- Từ tháng 3 năm 2021 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương.

Nơi công tác: Tỉnh ủy Hải Dương

Trong gần 30 năm công tác, tôi có 18 năm là cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, 10 năm là đại biểu HĐND tỉnh. Dù ở cương vị nào, tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho; luôn đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, mọi hoạt động đều hướng tới nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Với vai trò là người đứng đầu cấp huyện, đứng đầu ngành và hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tôi luôn coi trọng việc tham gia góp ý, kiến nghị, đề nghị, lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng cơ chế, chính sách để giúp tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Việc kiến nghị, đề nghị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách của tôi luôn tập trung vào những lĩnh vực gắn bó mật thiết tới đời sống nhân dân như hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, lao động, việc làm… góp phần bảo đảm an sinh xã hội; thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khó sinh lời như nông nghiệp, môi trường… thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Trong quá trình công tác, tôi luôn quan tâm đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, cải cách hành chính và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật với mục đích tối thượng là tạo ra môi trường sống, làm việc an toàn, lành mạnh cho nhân dân; xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ; tạo môi trường thông thoáng trong đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Từ đó nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững sự ổn định và công bằng xã hội.

Là đại biểu HĐND tỉnh các khóa XV và XVI, tôi luôn giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, với cử tri. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, tôi đã phản ánh đầy đủ ý nguyện của cử tri và tăng cường thực hiện hoạt động chất vấn đối với các cơ quan, ban, ngành về những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Các ý kiến, kiến nghị đều được tôi giám sát chặt chẽ và nhiều vấn đề đã được các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tiếp thu, thực hiện nghiêm túc.

Tôi rất vinh dự được cử tri cơ quan, địa phương nơi cư trú và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đây là niềm tự hào và là điều kiện thuận lợi để tôi tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò người đại biểu nhân dân, có cơ hội để đóng góp tâm huyết, trí tuệ tại Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của một người đại biểu nhân dân và mong muốn được tiếp tục cống hiến, phục vụ nhân dân, bằng kinh nghiệm, tâm huyết của bản thân, tôi xin hứa khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đại biểu dân cử.

Chương trình hành động của tôi tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, tôi sẽ không ngừng cố gắng, nâng cao năng lực, uy tín để làm tốt chức trách, vai trò của đại biểu Quốc hội. Tiếp tục giữ mối liên hệ gắn bó, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tôi sẽ cùng các cấp, ngành ở Trung ương và địa phương xem xét, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, tôi sẽ cương quyết bảo vệ, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hoặc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương giải quyết kịp thời, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với cử tri và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri về hoạt động của mình.

Hai là, tham dự đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan, ban, ngành Trung ương. Tích cực phát biểu trong các phiên họp, đặc biệt là các phiên họp có liên quan đến việc xây dựng cơ chế, chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; những cơ chế, chính sách góp phần quan trọng xây dựng đất nước, quê hương Hải Dương ngày càng phát triển. Nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát đối với những vấn đề cử tri quan tâm, còn nhiều bức xúc. Tích cực kiến nghị, đề xuất Quốc hội có những quyết sách sáng suốt, đúng đắn trong các lĩnh vực của đất nước nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng như giữ vững an ninh chính trị; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; thu hút đầu tư; bảo vệ môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao...

Ba là, cương quyết đấu tranh và chủ động tham gia góp ý, đóng góp với Quốc hội và các cơ quan liên quan của Trung ương các giải pháp hiệu quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, những việc làm đi ngược lợi ích của đất nước, nhân dân. Tích cực thúc đẩy tham gia cải cách hành chính theo hướng phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tối đa ưu thế vừa là lãnh đạo tỉnh, vừa là đại biểu Quốc hội để mở rộng tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Hải Dương và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để khai thác tối đa, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo sự phát triển đột phá, nhanh và bền vững.

Bốn là, cùng với các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi sẽ tích cực nâng cao chất lượng hoạt động và trước hết là hoạt động giám sát, kiến nghị giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở. Việc góp ý, xây dựng pháp luật, ban hành cơ chế, chính sách của tôi và của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương sẽ luôn tuân theo nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của nhân dân, lắng nghe và tiếp thu ý nguyện của nhân dân, mục đích tối thượng là phục vụ nhân dân, đặc biệt là xây dựng cuộc sống thực sự an toàn, đáng sống, bền vững cho nhân dân.

Năm là, trên cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tôi sẽ thường xuyên quan tâm tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tôi cùng với các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, nhất là sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tận tâm, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc, khó khăn của nhân dân.

Để làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân, tôi hứa sẽ luôn rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Luôn tự soi, tự sửa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn, thực sự là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, cử tri trong tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: