Thứ năm, ngày 8/12/2022

Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ Năm 15/09/2022 16:42

Xem với cỡ chữ
Thời gian tiến hành đại hội công đoàn các cấp: Đại hội công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/5/20 23; thời gian tổ chức đại hội không quá 02 buổi. Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/7/2023; thời gian tổ chức đại hội không quá 03 buổi. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX được tiến hành sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và xong trước 31/10/2023; thời gian đại hội không quá 04 buổi.

(Ảnh: Nguồn Internet)

Ngày 26/8/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, xác định: Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của các cấp Công đoàn Hải Dương theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; Đại hội  có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Thời gian tiến hành đại hội công đoàn các cấp: Đại hội công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/5/20 23; thời gian tổ chức đại hội không quá 02 buổi. Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/7/2023; thời gian tổ chức đại hội không quá 03 buổi. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX được tiến hành sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và xong trước 31/10/2023; thời gian đại hội không quá 04 buổi.

Liên đoàn Lao động tỉnh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: