Thứ sáu, ngày 10/7/2020

Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2022

Thứ Sáu 26/06/2020 22:26

Xem với cỡ chữ
Ngày 24/6/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ảnh: Đại diện các đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp.

Thực hiện chương trình phối hợp số 11/CTPH-TWHLHPN-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/02/2019 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022, ngày 24/6/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2022.

Chương trình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; góp phần bảo đảm các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, công bằng, nghiêm minh, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; nâng cao khả năng nhận biết về bình đẳng giới trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mỗi ngành, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc ký kết Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã thể hiện rõ hành động cụ thể, cam kết của các ngành vì một xã hội an toàn, trật tự, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người dân, đặc biệt là đối với hai đối phụ nữ và  trẻ em gái.

Trên cơ sở nội dung ký kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ cùng phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo ngành dọc căn cứ các nội dung trong chương trình để xây dựng cơ chế phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp.

Ban Chính sách Luật pháp, Hội LHPN tỉnh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: