Thứ hai, ngày 29/5/2023

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Thành tổ chức kỳ họp thứ XI khóa XXI, nhiệm kỳ 2014 -2019

Thứ Tư 08/08/2018 16:53

Xem với cỡ chữ

Ngày 06/8/2018, tại Hội trường khối dân vận, Uỷ ban MTTQ Việt Nam  huyện tổ chức hội nghị lần thứ XI khóa XXI, nhiệm kỳ 2014-2019 sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Duyệt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương; đ/c Trịnh Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; các tổ chức thành viên; các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI.

Qua đánh giá, 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ các cấp trong huyện đã bám sát hướng dẫn của MTTQ cấp trên và sự chỉ đạo của Huyện ủy; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tham gia tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và lễ hội. Chủ động xây dựng chương trình, nội dung công tác và chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ cơ sở tổ chức thực hiện. Tăng cường triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với các cơ quan nhà nước. Chủ động duy trì nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để phản ánh kịp thời với MTTQ tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII của Đảng. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới...Hoạt động của MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trần Văn Duyệt - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và đ/c Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực của MTTQ huyện và các tổ chức thành viên. Các đồng chí nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác mặt trận; đồng thời giao nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 cho MTTQ huyện và các tổ chức thành viên.

Huyện Kim Thành