Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương, cơ quan đại diện cho tiếng nói của Phụ nữ Hải Dương

Thứ Ba 07/08/2018 19:55

Xem với cỡ chữ
Với chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ đồng thời tham gia xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước; đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã luôn nỗ lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội để góp phần nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ Hải Dương trong gia đình và ngoài xã hội.

Là một trong những đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương có hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, với 15 đầu mối cấp huyện và tương đương là Hội liên hiệp phụ nữ của 12 huyện, thị xã, thành phố và 3 đơn vị trực thuộc gồm có Hội phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Ban Nữ công - Liên đoàn Lao động tỉnh; có 265 cơ sở Hội và 1.591 chi Hội phụ nữ. Đối với cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, có bộ máy tổ chức duy trì theo mô hình: văn phòng, 5 ban chuyên môn và 2 trung tâm gồm Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài . Các bộ phận thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Về bộ máy nhân sự, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có 39 đồng chí, trong đó có 13 đồng chí là ủy viên ban thường vụ; cấp huyện và cơ sở có 3.589 đồng chí ủy viên ban chấp hành trong đó ủy viên ban thường vụ là 833 đồng chí ngoài ra có rất nhiều tuyên truyền viên của Hội hiện đang hoạt động ở khắp các địa phương trong toàn tỉnh. Số hội viên phụ nữ của Hội hiện nay là 388.196 hội viên đạt 86,3%.

Về hoạt động của Hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ thông qua việc triển khai tổ chức p hong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ”, đồng thời triển khai sâu rộng 2 cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch ” và “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh ; cùng với 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội là: (1) Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc ; (2) V ận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; (3) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Qua đánh giá, Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ được các cấp Hội tổ chức và phối hợp tổ chức hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hàng triệu lượt cán bộ,hội viên phụ nữ được tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức kỹ năng về xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, kiến thức về khoa học kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc…Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; phát triển kinh tế gia đình được quan tâm, thúc đẩy thông qua các hoạt động cho vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” tiếp tục được lan rộng và đi vào chiều sâu. Các mô hình của Hội ngày càng phát triển và đa dạng về chủ đề, cách thức hoạt động, điển hình như: các mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác; các mô hình truyền thông, vận động thay đổi hành vi; tổ phụ nữ liên kết, mô hình giúp việc gia đình, các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ,... Đồng thời, phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động rất có ý nghĩa: xây dựng mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản, phân loại rác tại hộ gia đình, tổ thu gom rác…; phát động phong trào tổng vệ sinh, trồng hoa, cây xanh bên đường giao thông nông thôn, dùng làn đi chợ; vận động hiến đất, hiến công làm đường giao thông nông thôn…Các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa đã trở thành hoạt động thường xuyên, trung bình mỗi năm các cấp Hội đã trao tặng hàng nghìn suất quà, xây dựng từ 15 đến 20 “Mái ấm tình thương” trao tặng cho phụ nữ đơn thân, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Phụ nữ tham gia tích cực hơn trong hoạt động phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhiều nhóm đối tượng phụ nữ đặc thù, phụ nữ mãn hạn tù, phụ nữ lầm lỗi được trở về tái hòa nhập cộng đồng đã có sự tham gia hỗ trợ của các cấp Hội. C ông tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách  góp phần  giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ ngày càng được nâng cao chất lượng và hiệu quả. Các hình thức tập hợp phụ nữ, các hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ ngày càng được các cấp Hội quan tâm thực hiện, chất lượng tổ chức và hoạt động Hội có nhiều tiến bộ.

Có thể khẳng định, hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã góp phần giúp cho phụ nữ phát huy tốt hơn vai trò của chị em trong gia đình và ngoài xã hội. Vị thế của phụ nữ dần được cải thiện, phụ nữ có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh