Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Hội Nông dân tỉnh với công tác dạy nghề cho nông dân

Thứ Ba 07/08/2018 19:59

Xem với cỡ chữ

Ngày 31/7/2018, tại Nhà văn hóa thôn Quảng Giang xã Đại Hợp huyện Tứ Kỳ, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương phối hợp với Hội Nông dân xã Đại Hợp tổ chức khai giảng lớp học nghề may công nghiệp cho 35 học viên là lao động nông thôn của xã. Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được các giảng viên của Trung tâm hướng dẫn các kỹ năng vận hành máy may, cách may các đường may cơ bản, kỹ thuật may quần, may áo… ngoài ra còn được tìm hiểu các kiến thức về Luật Lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động…Kết thức khóa học, các học viên sẽ được giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ. Đây là lớp học nghề theo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, các học viên được hỗ trợ toàn bộ các kinh phí trong quá trình học tập./.

 

 

 

 

Hội Nông dân tỉnh