Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thứ Hai 17/10/2022 10:55

Xem với cỡ chữ
Ngày 14/10/2022, UBND huyện Tứ Kỳ tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Về dự và truyền đạt nội dung có đồng chí Mai Nhật Tân, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hải Dương; đại diện lãnh đạo Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương; đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, lãnh đạo, chuyên viên phòng NN&PTNT huyện; các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, công chức địa chính-xây dựng, bí thư chi bộ, trưởng thôn các xã, thị trấn.

Đồng chí Đào Văn Soái, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Mai Nhật Tân, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hải Dương giới thiệu Bộ tiêu chí về xã NTM và xã NTM nâng cao; Bộ tiêu chí về huyện NTM và huyện NTM nâng cao trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 với số lượng 19 tiêu chí, bao gồm 57 chỉ tiêu (tăng 08 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016 - 2020). Xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 phải đáp ứng yêu cầu: Là xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu. Huyện đạt chuẩn NTM phải có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM; có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt từ 90% trở lên; bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm 09 tiêu chí với 36 chỉ tiêu (tăng 22 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016 - 2020). Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 phải là huyện đạt chuẩn NTM; có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên; bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm 09 tiêu chí với 38 chỉ tiêu; trong đó có 24 chỉ tiêu nâng cao chất lượng, 12 chỉ tiêu bổ sung mới và 02 chỉ tiêu tiếp tục duy trì hoàn thiện từ Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Mai Nhật Tân, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hải Dương truyền đạt các nội dung tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ kết quả đạt được cũng như  thuận lợi và khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu: Một số chỉ tiêu, tiêu chí về y tế, môi trường, thông tin và truyền thông, sản phẩm OCOP… mới được bổ sung.

Nguyễn Thu

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: