Thứ tư, ngày 29/5/2024

Quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Thứ Năm 13/10/2022 08:01

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 12/10/2022, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 30/9/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương; Kế hoạch số 462/KH-BCA-V03, ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an; Kế hoạch số 6674/KH-C06-TTDLDC, ngày 02/10/2022 của Cục C06-Bộ Công an. Đồng chí Thượng tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở Thông tin và truyền thông; Tư pháp; Lao động, thương binh và xã hội; Giáo dục; Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tuyến 02 cấp từ Hội trường giao ban Công an tỉnh đến điểm cầu Công an cấp huyện. Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an cấp huyện có đại diện thường trực cấp ủy, chính quyền địa phương; đại diện lãnh đạo các phòng có liên quan và các đại biểu thuộc lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 30/9/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong lực lượng CAND; Kế hoạch số 462/KH-BCA-V03, ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử; Kế hoạch số 6674/KH-C06-TTDLDC, ngày 02/10/2022 của Cục C06-Bộ Công an về mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06.

Hội nghị đã nghe đồng chí Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ và Kế hoạch mở đợt cao điểm “90 ngày đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được, đồng thời tập trung chỉ rõ những tồn tại, hạn chế gắn với trách nhiệm của từng ngành và đề ra các giải pháp nhằm triển khai các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả đã đề ra.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả, áp lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính, lực lượng Công an cấp xã và các đơn vị có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Các nhiệm vụ của Đề án 06 đang đặt ra rất cấp bách (riêng thực hiện quy định về bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy tính đến hôm nay chỉ còn 79 ngày), nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, nếu không quyết tâm, quyết liệt thực hiện thì không thể hoàn thành các mục tiêu yêu cầu của Đề án 06 đã đặt ra. Chính vì vậy, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 13, Bộ Công an ban hành Kế hoạch 90 ngày, đêm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong toàn lực lượng, hướng tới mục tiêu tăng tốc về đích, hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trên cơ sở các nội dung được quán triệt, triển khai tại Hội nghị, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị sẽ là hạt nhân lan tỏa tinh thần, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 13; Kế hoạch số 462, Kế hoạch 90 ngày đêm đã đề ra. Các đơn vị phải hệ thống, lên danh mục các chỉ tiêu cụ thể thực hiện từng ngày, từng tuần, với từng cán bộ, chiến sĩ. Mỗi cán bộ, chiến sỹ dù trực tiếp hay không trực tiếp tham gia thực hiện Đề án cũng phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao vì đây là mệnh lệnh và danh dự của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an tỉnh Hải Dương nói riêng. Chỉ còn 79 ngày nữa để kết thúc chiến dịch “90 ngày, đêm”, vì vậy, trong thời gian này, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đồng chí từ Thủ trưởng đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, từ PC06, Công an cấp huyện đến Công an cấp xã và các đơn vị liên quan phải tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích trước đây để nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, khoa học, hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao trước hạn 31/12/2022. Muốn vậy, từng đồng chí lãnh đạo phải sâu sát, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên tại địa bàn cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời khuyến khích khả năng sáng tạo, biện pháp, cách làm hay trong thực hiện các nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu thuộc Đề án 06, gắn với khen thưởng, kỷ luật công bằng, nghiêm minh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp, chung tay, cộng đồng trách nhiệm, hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh triển khai thực hiện chiến dịch thần tốc “90 ngày, đêm” để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 theo đúng lộ trình đề ra; quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06, đặc biệt là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 9 tháng triển khai Đề án 06 vừa qua, trọng tâm là hoàn thành nốt 04/25 dịch vụ công thiết yếu còn lại trong Đề án 06 chưa được triển khai và triển khai thực hiện 29 dịch vụ công theo Quyết định 422 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt là phối hợp với Công an tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sau ngày 31/12/2022. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh triển khai thực hiện ngay 05 “mô hình điểm” thực hiện Đề án 06 theo kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án 06 với tỉnh Thái Nguyên, đó là: Mô hình triển khai dịch vụ công trực tuyến; Mô hình tại các cơ sở khám, chữa bệnh; Mô hình tiếp nhận thông báo lưu trú; Mô hình cấp tài khoản an sinh xã hội và Mô hình cấp chữ ký số phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục. Phấn đấu hoàn thành trước 31/12/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thượng tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện kế hoạch cao điểm “90 ngày, đêm” tăng tốc, về đích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác trong đợt thi đua này là căn cứ quan trọng để quyết định việc bình xét thi đua, phân loại cán bộ đối với các tập thể, cá nhân năm 2022.

Phương Thùy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: