Thứ hai, ngày 17/6/2024

Hải Dương đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Sáu 24/06/2022 21:48

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 23/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức phiên họp lần thứ 66 để nghe và cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại phiên họp lần thứ 66, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công ty TNHH Roland Berger báo cáo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm lựa chọn kịch bản tăng trưởng của Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030 và xác định rõ hơn các động lực, nguồn lực phát triển của tỉnh, đồng thời nhằm định hướng mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về mục tiêu phát triển Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần hệ thống lại các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn phát triển trong quy hoạch đảm bảo nhất quán, xuyên suốt. Với quan điểm phát triển, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội môi trường, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết hợp giữa giữ gìn bản sắc văn hóa xứ Đông với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với văn hóa, trong đó văn hóa, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển trong tương lai. Đồng thời, phải làm rõ hơn những tiềm năng riêng có, năng lực cạnh tranh nổi trội, tạo ra những giá trị khác biệt so với các địa phương khác và phải làm nổi bật yếu tố kết nối của tỉnh với không gian phát triển chung của các tỉnh lân cận để so sánh, tạo lợi thế phát triển so với các địa phương khác.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tại Hội nghị; đồng thời thống nhất lựa chọn mục tiêu chung phát triển Hải Dương trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại, văn minh, phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông, với mục tiêu đến năm 2030 quy mô kinh tế của Hải Dương đứng trong tốp 10 cả nước và tốp 4 khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 11./.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: