Thứ hai, ngày 17/6/2024

Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 2 năm 2023

Thứ Năm 02/03/2023 15:20

Xem với cỡ chữ
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 ước tăng 13,7% so với tháng trước, ước tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa (Internet)

Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp ước tăng 14,2% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng ước giảm 31,1%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 14,3%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng... ước tăng 15,2%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải... ước tăng 3,3%...

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt  7.195 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cũng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 14.602 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 2 ước đạt 5.971 tỷ đồng, giảm 4,3% so với tháng trước và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 12.207 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 2 ước đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng, doanh thu ịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 2.396 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Sở công thương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: