Thứ tư, ngày 29/5/2024

Thông cáo báo chí kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế

Thứ Sáu 23/12/2022 11:58

Xem với cỡ chữ
Ngày 20/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh trong giai đoạn 2020-2021.

Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn Kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của các Đảng ủy và cán bộ, đảng viên của Sở Tài chính, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chi bộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng uỷ Sở Y tế đã vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm trong việc quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm của đảng viên là người đứng đầu Đảng ủy và người đứng đầu tổ chức đảng trực thuộc.

Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trên, trách nhiệm thuộc về Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng uỷ Sở Y tế và đồng chí Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Đinh Huy Hưng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí Phạm Hữu Thanh đã thiếu sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, điều hành, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm nghiêm trọng tại đơn vị trực tiếp phụ trách là CDC Hải Dương. Đồng chí Đinh Huy Hưng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Sở Y tế ban hành và trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản không đúng quy định của pháp luật. Các vi phạm của Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế và các đồng chí Phạm Hữu Thanh, Đinh Huy Hưng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, tập thể Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chi bộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh và một số đồng chí đảng viên thuộc Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chi bộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh còn có thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chi bộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh và các đồng chí đảng viên liên quan của Sở Tài chính, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận.

VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: