Thứ ba, ngày 23/7/2024

Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

Thứ Năm 20/10/2022 09:17

Xem với cỡ chữ
Sau 1 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 18.10.

 

THỨ BA, 18/10/2022 17:06:15


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với những đề xuất, kiến nghị nêu trong tờ trình, báo cáo kết quả cuộc kiểm tra thứ tư năm 2022 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, triển khai hiệu quả các văn bản liên quan đến cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, triển khai áp dụng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) nhằm đánh giá năng lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các cơ quan đơn vị; phấn đấu giữ ổn định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh trong nhóm 20 tỉnh, thành phố trên toàn quốc và nhóm 5 trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Thủ trưởng các sở, ngành được kiểm tra và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế và ý kiến của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh. Thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm số lượng phó trưởng phòng bảo đảm quy định hiện hành; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.


Các đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị

Về kiểm điểm, đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị trong thời gian tới, xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương phải đi vào thực chất, nhằm mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX khởi nghiệp, sáng tạo, thực hiện Chương trình OCOP. Tăng cường huy động các nguồn lực từ tỉnh đến xã, rà soát, ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các đề án, dự án... nhằm nâng cao năng suất lao động, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Về Chương trình hành động thực hiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu lưu ý mục tiêu chương trình cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. Nghiên cứu, điều chỉnh các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh và phải gắn với quy hoạch tỉnh, gắn với các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. Cần nghiên cứu có các giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu của chương trình hành động. Trong tổ chức thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo tinh thần "5 rõ", hằng năm tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

Đối với một số nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng được quán triệt, triển khai tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện; chỉ đạo tuyên truyền nội dung của nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương bằng các hình thức phù hợp, thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 11.2022.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh trong thời gian vừa qua do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã chịu những ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí có dấu hiệu chững lại. Về vấn đề này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận sâu kỹ tại Hội nghị lần thứ 73 và có ý kiến kết luận, chỉ đạo tại Thông báo số 808 ngày 22.9.2022. Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tăng cường đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn; tránh tình trạng phân tâm, trì trệ; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022 theo kế hoạch đề ra.

Xác định thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, khối lượng công việc lớn và để tạo đà cho năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, vai trò nêu gương của người đứng đầu, sát cánh cùng tập thể Đảng bộ tỉnh và tập thể lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2022 đã đề ra.

Trước đó, tại hội nghị đã có 10 ý kiến thảo luận vào các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đầu buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu bổ sung đồng chí Phạm Hồng Việt, Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tập trung cao.

Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: