Thứ hai, ngày 17/1/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh họp tuần thứ mười hai năm 2021

Thứ Tư 17/03/2021 21:45

Xem với cỡ chữ
Chiều 16/3/2021, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ mười hai để nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở, ngành. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ báo cáo xin ý kiến về phương án sắp xếp các tổ chức bên trong các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

Theo phương án sắp xếp, có 8 Sở không thực hiện sắp xếp, hợp nhất để giảm phòng chuyên môn và tương đương, do số lượng biên chế bố trí tại các phòng đảm bảo tối thiểu từ 05 biên chế trở lên, gồm: Sở Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, phải có phương án để sắp xếp để giảm số lượng cấp phó đã được bổ nhiệm từ trước, hiện nay còn nhiều hơn so với quy định của Nghị định mới.

Đối với Sở Tài chính đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định không phải sắp xếp .  Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, thể thao và du lịch có số lương cấp phó nhiều hơn quy định, song không phải sắp xếp do được nghỉ hưu trong thời gian năm 2021. Đối với 03 Sở phải sắp xếp đảm bảo giảm số lượng Phó phòng, tương đương trong thười gian 3 năm (từ 2021-2023). Trong đó Sở Giáo dục - Đào tạo dư 05 Phó Trưởng phòng; Sở Kế hoạch Đầu tư dư 11 Phó Trưởng phòng; Sở Công Thương dư 11 Phó Trưởng phòng  (trong đó, có 02 Phó trưởng phòng bổ nhiệm trong thời gian UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng bổ nhiệm; thời gian bổ nhiệm vào 30/8/2018) .

Có 10 Sở, ban, ngành thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong do không đảm bảo tiêu chí biên chế của phòng và tương đương, gồm: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí đối với Báo cáo về phương án sắp xếp các tổ chức bên trong các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh của Sở Nội vụ. Tuy nhiên, cần nghiên cứu, xem xét đối với chức danh Chánh Thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ, vận dụng sắp xếp một cách linh hoạt vừa đảm bảo quy định, vừa phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Sở.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cơ bản nhất trí đối với đề xuất của Sở Tài Nguyên về việc tiếp tục sắp xếp giảm phòng Phòng Giá đất và phòng Nghiệp vụ Quản lý đất đai, chuyển chức năng nhiệm vụ sang phòng khác cho phù hợp, do 02 phòng này không được quy định trong cơ cấu tổ chức của Sở tài nguyên - Môi trường. Đồng thời nhất trí  đối với phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án của BQL các KCN tỉnh và đề nghị thời gian tới điều chỉnh, bổ sung thêm biên chế cho BQL các KCN tỉnh cho phù hợp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Riêng đối với Sở Công thương, Sở Nội vụ cần xem xét đối với các trường hợp bổ nhiệm trong thời gian UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng bổ nhiệm.

Đối với Báo cáo xin ý kiến về Dự thảo Nghị quyết chuyên đề “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình đối với các nội dung trong dự thảo. Tuy nhiên, ngoài dự thảo Nghị quyết, cần chuẩn bị thêm một báo cáo riêng để đánh giá cụ thể, chi tiết, rõ ràng, giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành; đưa ra những chỉ tiêu, giải pháp phù hợp; qua đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển có hiệu quả, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư chiến lược. Khắc phục điểm nghẽn về thể chế, nguồn nhân lực, tạo bước bứt phá về điểm số, thứ hạng các chỉ số thành phần chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh như chỉ số: tính minh bạch; đào tạo lao động; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo bước đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là một trong số 20 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Cho ý kiến đối với Báo cáo xin ý kiến về Đề án đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản đồng tình đối với đề xuất của Công an Tỉnh. Đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến để bổ sung, hoàn thiện vào báo cáo. Công an Tỉnh cần có văn bản của Bộ, hoặc thể chế hoá thành văn bản của Tỉnh để có sự nhất quán về công tác chuyên môn, phối hợp với địa phương làm căn cứ trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Tại cuộc họp, UBND thành phố Hải Dương báo cáo 02 nội dung gồm: Báo cáo xin ý kiến về phương án quy hoạch và đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán và Báo cáo xin ý kiến về việc di chuyển các hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể Công ty Bơm Hải Dương.

Chủ tịch UBND tình đề nghị UBND thành phố Hải Dương lập và phê duyệt phương án di chuyển các hộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở vận dụng một số chính sách được quy định của tỉnh. Giao khu tập thể Công ty Bơm cho thành phố quản lý. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối phối hợp với các cơ quan có liên quan, lên phương án thiết kế xây dựng toà 15 tầng cho phù hợp với thực tế về kỹ thuật, không gian, cảnh quan.

Đối với quy hoạch và đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán, thành phố cần khảo sát cụ thể và lấy ý kiến của người dân, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân để khi triển khai xây dựng được thuận lợi.

Theo Haiduong.gov.vn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: