Thứ sáu, ngày 30/10/2020

Hải Dương: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

Thứ Tư 14/10/2020 14:30

Xem với cỡ chữ
Ngày 14/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). Đến dự có đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Quách Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hưng Yên và cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ.

 

Tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói chung, truyền thống vẻ vang của Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương nói riêng. Tháng 10/1930, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Đảng đã ra Nghị quyết về công tác vận động phụ nữ. Đây là bản Nghị quyết lịch sử, đánh dấu quá trình hình thành tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Căn cứ vào Nghị quyết về Phụ nữ vận động và Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội do Trung ương Đảng đề ra (tháng 10/1930), Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IV (năm 1974) đã quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành tổ chức chính trị xã hội rộng khắp, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đóng góp tài năng, trí tuệ, xương máu cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Hội cũng đạt được những bước tiến dài trên con đường tạo lập vị thế bình đẳng cho phụ nữ Việt Nam.

Trong chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, dù ở giai đoạn cách mạng nào, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhà đã không ngừng phát triển ngày một vững mạnh và trở thành cầu nối giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ với các cấp ủy đảng, chính quyền. 

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 400.000 hội viên Hội Phụ nữ, chiếm 84,5% số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Với sự năng động, sáng tạo trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các cấp Hội phụ nữ tỉnh nhà đã có những đóng góp quan trọng cùng toàn đảng, toàn dân thực hiện tốt nhiều chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh và địa phương. Từ năm 2009 đến nay, hơn 42.000 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được các cấp hội giúp đỡ, đã có gần 20.000 hộ thoát nghèo. Các cấp hội đã vận động xã hội hoá ủng hộ xây và sửa chữa 588 ngôi nhà “mái ấm tình thương”, công trình nước sạch với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội trong tỉnh đang quản lý, điều hành nguồn vốn gần 3.000 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng để phối hợp cho hơn 60.200 lượt hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các công trình vệ sinh, cho con em ăn học, cải tạo nhà ở.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Triệu Thế Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các tầng lớp phụ nữ, các thế hệ cán bộ Hội đã cống hiến, hy sinh, nỗ lực trong suốt 90 năm qua. Đồng thời, đồng chí chúc mừng những thành tích của các cấp Hội, các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh nhà đã đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ để các cấp, các ngành và mọi người dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, khả năng to lớn của phụ nữ trong xã hội. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất quyết liệt những việc làm cụ thể, rõ nét nhằm quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ, lấy lợi ích của hội viên, phụ nữ làm trung tâm; phát huy vai trò nòng cốt trong việc  duy trì, phát huy các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở, nhất là các loại hình văn hóa truyền thống; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tích cực tham mưu công tác cán bộ nữ cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Đồng thời, các cấp Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động gắn với thực hiện các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và cấp uỷ các cấp. Trước mắt cần có những việc làm cụ thể, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội cần phải chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội.

Tại buổi gặp mặt đồng chí tin tưởng rằng bằng nghị lực, tài năng, sự năng động, sáng tạo, tính chịu thương, chịu khó, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cùng với phụ nữ Hải Dương sẽ tiếp tục có những bước tiến mới mạnh mẽ hơn, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Đảng và Bác Hồ đã trao tặng "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang".

 

Hòa An

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: